Aktualności
Data dodania: 25 kwietnia 2012
Autor: rafal

Ruszył remont kaplicy zamkowej w Raciborzu


Od wtorku 24 kwietnia 2012 r. trwają prace przy remoncie elewacji zewnętrznej kaplicy św. Tomasza Becketa na raciborskim Zamku. Przetarg na ich prowadzenie wygrała firma Konserwacja Zabytkowej Architektury Bronisława Mzyka z Tarnowskich Gór. Koszt inwestycji to ok. 534 tys. zł. Zakończenie tych prac jest spodziewane około 20 czerwca (termin zakończenia prac przy elewacji i dachu kaplicy to 29.06.2012 r.), przed oficjalnym otwarciem zamku po remoncie. Wszystkie obiekty zamkowe, z wyjątkiem browaru, który stanowi własność prywatną, będą miały nowe elewacje. Na renowację wnętrza kaplicy musimy jeszcze poczekać. Wiadomo, że obiekt zachowa częściowo sakralny charakter. Planuje się odtworzenie ołtarza. Kilka razy w roku księża mają tu odprawiać msze i nabożeństwa. Ponadto będzie to miejsce na koncerty muzyki poważnej oraz wieczory poezji. Starostwo Powiatowe czyni starania o pozyskanie pieniędzy na renowację wnętrza. W tej sprawie, w zeszłym tygodniu, starosta Adam Hajduk rozmawiał z wiceministrem rozwoju regionalnego Adamem Zdziebłą.
Dokładny zakres prowadzonych prac przewiduje:

a) Remont kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu polegający m.in. na remoncie elewacji i pokrycia dachowego – obejmuje oczyszczenie, uzupełnienie i malowanie tynków oraz uzupełnienie i renowację detali architektonicznych, naprawę pokrycia dachowego i rynien, uzupełnienie rur spustowych i obróbek blacharskich oraz konserwacje elementów kamiennych na obiekcie Kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu, stanowiącej część kompleksu zamkowego w Raciborzu wpisanego do rejestru zabytków dawnego województwa katowickiego pod numerem A/1672/97.

b) Remont poddasza kaplicy zamkowej – obejmuje wykonanie zabezpieczenia sklepień nad kaplicą na poziomie istniejącej konstrukcji drewnianej oraz oddzielenie przestrzeni poddasza kaplicy od budynku mieszkalnego „D”. W zakresie instalacji elektrycznych wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego oraz instalacja gniazd wtykowych 230V.

c) Droga dojazdowa z parkingiem – obejmuje wykonanie drogi dojazdowej od ulicy Zamkowej do bramy wjazdowej na teren dziedzińca zamkowego, o nawierzchni z kostki kamiennej granitowej na podbudowie z kruszyw łamanych z krawężnikami drogowymi betonowymi osadzonych na ławach betonowych. Ponadto wykonanie parkingu z siedmioma miejscami postojowymi o nawierzchni z kostki kamiennej granitowej na podbudowie z kruszyw łamanych. W zakresie branży elektrycznej wykonanie instalacji oświetlenia drogi dojazdowej i parkingu, przy zastosowaniu stylowych latarń na słupach stalowych wysokości 4 m, posadowionych na fundamentach prefabrykowanych. W zakresie branży instalacji sanitarnej wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej odwodnienia liniowego bramy wjazdowej, poprzez projektowane studzienki przepływowe do istniejącej studni przy budynku bramnym.

d) Wyeksponowanie fragmentu cokołu kaplicy w budynku bramnym – obejmuje wykonanie renowacji elementów murów w budynku bramnym „F” poprzez wyeksponowanie fragmentu muru ceglanego cokołu kaplicy z elementami kamiennymi, oraz fragmentu muru ceglanego, zlokalizowanych w pomieszczeniu nr 1.5 budynku bramnego, poprzez wykonanie robót konserwatorskich polegających na: oczyszczeniu powierzchni muru ceglanego i kamienia, odsoleniu cegieł muru i kamienia, uzupełnieniu spoinowania, zastosowaniu preparatu przeciwko glonom i porostom, impregnacji strukturalnej cegieł i kamienia oraz hydrofobizacji murów.

 

Wyszukiwarka