Aktualności
Data dodania: 23 lutego 2012
Autor: rafal

Zamek w Raciborzu w Śląskim Systemie Informacji Turystycznej


Przypominamy: Powiat Raciborski już dwa lata temu przystąpił do projektu Śląski System Informacji Turystycznej (www.slaskie.travel), realizowanego w latach 2011-2013. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013 Działanie 3.3 Systemy Informacji Turystycznej, a jego całkowity koszt to 14,53 mln zł.
Projekt zakłada utworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej: oznakowanie i wyposażenie 67 punktów informacji turystycznej, uruchomienie 101 infokiosków, kompleksowe oznakowanie 193 atrakcji turystycznych, opracowanie i dystrybucję materiałów promocyjnych oraz rozbudowę portalu turystycznego www.slaskie.travel.

Na Zamku w Raciborzu, w ramach projektu, wyposażono Punkt Informacji Turystycznej (dwa pomieszczenia) w meble i sprzęt cyfrowy, a wkrótce pojawią się nowe urządzenia, m.in. dwadzieścia audioprzewodników z opisem trasy wycieczkowej,  GPS-y oraz dwa infokioski – wewnętrzny i zewnętrzny przed zamkiem.

Będzie to kolejne udogodnienie dla turystów, a tych na Zamku, i to z różnych stron Polski, jest coraz więcej. Czekają na nich już różne wystawy: Komnata Strachu z replikami narzędzi tortur, Skarby Ziemi Raciborskiej oraz Świat Kobiety. Nadal też można obejrzeć repliki zbroi, a na dodatek przymierzyć zbroję husarską. Są też wystawy prac plastycznych wychowanków
i opiekunów Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu oraz podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej. Od kilku miesięcy można też podziwiać prace artystów – plastyków z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, w tym artystów nominowanych i nagrodzonych nagrodą Starosty Mieszko 2011 – Magdaleny Gogół-Peszke i Gabrieli Habrom-Rokosz.

Zapraszamy w godzinach otwarcia Punktu Informacji Turystycznej:

Od poniedziałku do piątku: 9.00 - 16.00
Sobota, niedziela i święta: 10.00 – 16.00

Wyszukiwarka