Aktualności
Data dodania: 10 lutego 2012
Autor: rafal

Ruszyła III edycja konkursu Marka - Śląskie


Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego już po raz trzeci ogłaszają rozpoczęcie konkursu "Marka - Śląskie", której celem jest wyłonienie i wypromowanie produktów, firm i przedsięwzięć, które ze względu na swoją jakość, walory i związki z województwem śląskim reprezentują poziom godny naśladowania. Kapituła konkursu honoruje również osobowości odpowiedzialne społecznie, aktywne i przedsiębiorcze, które wniosły niekwestionowany wkład i są szczególnie zaangażowane w promocję naszego regionu.

Kandydatów do nagrody „Marka – Śląskie” mogą zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego, samorządy zawodowe, gospodarcze, wyższe uczelnie, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe pożytku publicznego, fundacje oraz redakcje prasy, radia i telewizji. Zainteresowane konkursem podmioty mają prawo same zgłosić swoją kandydaturę.
Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

Gospodarka
Nauka
Kultura
Sport, turystyka i rekreacja
Produkt
Usługa
Zdrowie
Organizacje pozarządowe
Dziedzictwo kulturowe regionu

Kapituła przyznaje dodatkowo nagrodę honorową: „Osobowość Roku”. Nagrody wręczone zostaną 1 września, na Gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach. Wnioski o przyznanie nagrody „Marka – Śląskie” zgłaszający przesyłają wraz z załącznikami pocztą tradycyjną na adres biura kapituły konkursu lub pocztą elektroniczną na adres markaslaskie@riph.com.pl, do 31 maja 2012 roku. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

Szczegóły konkursu oraz regulamin znajdują się na stronie www.riph.com.pl

Zapraszamy do udziału!

źródło: www.riph.com.pl


Wyszukiwarka