Aktualności
Data dodania: 5 stycznia 2012
Autor: rafal

Strategia Rozwoju oraz Identyfikacja Wizualna Szlaku Orlich Gniazd


W połowie grudnia 2011 roku zakończyły się prace nad strategią marketingową oraz nową wizualizacją Szlaku Orlich Gniazd.
Nową strategię Szlaku Orlich Gniazd przygotował Związek Gmin Jurajskich, oprócz środków własnych zostały również pozyskane środki z województwa śląskiego i małopolskiego Strategia została napisana na lata 2012-2017. Bardzo ważnym elementem opracowania jest wizualizacja Szlaku Orlich Gniazd, która zdecydowanie powinna wzmocnić rozpoznawalność marki i kojarzenie loga z konkretnym produktem turystycznym.
Związek Gmin Jurajskich rozpoczął już realizację wytycznych strategi: w 2012 roku stoisko Jury Krakowsko - Częstochowskiej zostanie wzbogacone o obszerną wizualizację Szlaku Orlich Gniazd, został złożony wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie wymiany drogowskazów oraz otablicowanie obiektów na szlaku zgodnie z nową wizualizacją, jest przygotowywana również kampania promocyjna szlaku w Porcie Lotniczym w Pyrzowicach.
 

Wyszukiwarka