Aktualności
Data dodania: 25 czerwca 2010
Autor: rafal

Art Naif Festiwal


Fundacja Eko - Art. Silesia i Galeria Szyb Wilson zaprasza 25 czerwca2010 r (piątek) o godz. 18.30 na wernisaż III Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Naiwnej Art Naif Festiwal.Podczas otwarcia Festiwalu zostaną rozdane po raz pierwszy "Wilsony"
osobom wspierającym działania Galerii oraz Fundacji.

Galeria Szyb Wilson w Katowicach, jak co roku pozwala „rozwinąćskrzydła” wielu artystom naiwnym z całego świata, „zarażając” wszystkichmiłością do tej formy sztuki.

Art. Naif Festiwal Katowice 2010, to trzecia już odsłonaMiędzynarodowego Festiwalu Sztuki Naiwnej,który nieustannie cieszy się dużym zainteresowaniem.

To coroczne święto „sztuki serca” zostało na stałe wpisane w kalendarzważnych wydarzeń artystycznych śląskiej aglomeracji – jest jednym zdwunastu najważniejszych wydarzeń kulturalnych miasta Katowice - a takżecałego kraju, przyciągając do Galerii Szyb Wilson wielu pasjonatów tej
formy artystycznego wyrazu.

Każdego roku Festiwal uatrakcyjniany jest prezentacją innego rejonuświata bądź kraju. Podczas pierwszej edycji wszystkim odwiedzającymGalerię Szyb Wilson przybliżona została kultura Francji. Edycję drugąuświetniła kultura i tradycja kontynentu afrykańskiego. W tym rokupragniemy wprowadzić wszystkich w intuicyjny i wypełniony burzliwymiemocjami świat sztuki mongolskiej.

Główne wydarzenia mające miejsce w Galerii Szyb Wilson uświetnionezostaną wieloma wystawami, wykładami i prezentacjami, które stanowićbędą doskonałą całość Festiwalu. Dzięki temu całe miasto Katowice orazlokalna społeczność będą mogli uczestniczyć w tym prawdziwymartystycznym święcie „sztuki serca”.Prosimy się zapoznać szczegółowo z harmonogramem Festiwalu (załącznik).

Festiwal potrwa od 25 czerwca do 31 lipca 2010 r.
Wystawę będzie można oglądać do 31 sierpnia 2010 r.

Galeria Szyb Wilson
Ul. Oswobodzenia 1
40-403 Katowice
tel. 032 730 32 20
www.szybwilson.org
www.naif.pl

Wyszukiwarka