Aktualności
Data dodania: 7 czerwca 2010
Autor: rafal

Dukat Lokalny miasta Katowic promuje zabytki


12 czerwca do obiegu zostaną wprowadzone Balkany, Dukaty Lokalne miasta Katowic. Będą to pierwsze dukaty promujące Województwo Śląskie i Szlak Zabytków Techniki tego regionu.W ramach cyklu Dukatów Lokalnych swoje numizmaty będą mieć Katowice (w przypadku Katowic akcja rusza w najbliższy piątek), a później Częstochowa, Gliwice, Zabrze i Żywiec. Dukaty zostaną wydane z zachowaniem tej samej, dla wszystkich emisji, rozpoznawalnej techniki, to znaczy:

Nakładów: -15.000 szt dla wersji bimetalicznej obiegowej

-500 szt dla wersji srebrnej(Ag 500), średnica 38,61 mm, Nominałów: "8" dla wersji bimetalicznej i "80" dla wersji srebrnej
Awers dukata: napisy „Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego” oraz logo szlaku

Katowicki Dukat nawiązuje do kolejki Balkan, która w przeszłości kursowała na trasie Szopienice, Janów, Nikiszowiec i Giszowiec. Aby promować kolejkę Dukat nosi nazwę Balkan. Dukaty Balkan najlepsi mincerze Mennicy Polskiej wybili w dwóch wersjach-obiegowej oraz srebrnej.

Obiegowe Dukaty można do końca sierpnia wymieniać na towary i usługi w punktach handlowych na terenie Katowic, które przystąpiły do akcji. Mają one nominał 8 Balkanów i odpowiadają 8 złotym. Mennica Polska wybiła ich jedynie 15 tys. sztuk.
Natomiast srebrne Balkany mają wartość kolekcjonerską, to znaczy że nie można ich wymieniać na towary i usługi. Ich nominał to 80 Balkanów

Ciekawostkę stanowi zastosowany krążek do wybicia dukatów: rdzeń z miedzioniklu, pierścień z mosiądzu. Wcześniej taki krążek nie był używany w ramach akcji dukata lokalnego. W przypadku wersji srebrnej zastosowana będzie metoda tampodruku, tj. na część wizerunku zostaną naniesione kolory.
Emisja Balkanów i kolejnych Dukatów Województwa Śląskiego ma służyć promocji regionu i jego zabytków, które znajdują się na Szlaku Zabytków Techniki.
Promocja będzie przeprowadzana w ten sposób, że w każdym z miast znajdującego się na Szlaku Zabytków Techniki, zostanie wyemitowany dukat z odpowiednio spersonalizowanym dla danego miasta wizerunkiem.

Każde miasto przystępujące do wspólnego projektu określa:
Nazwę dukata
Wizerunek dukata (rewers); wizerunkiem jest odpowiednio zaprojektowany obiekt wchodzący w skład szlaku a znajdujący się na terenie danego miasta Treść materiałów marketingowych tj. obwieszczenia i ulotki; tworzone będą wyłącznie na informacjach przekazanych przez miasto.

Informacje dodatkowe:
Patronat honorowy nad całą akcją objął Marszałek Woj. Śląskiego Pan Bogusław Śmigielski.
Każda emisja posiada również patronat honorowy Prezydenta Miasta na terenie którego następuje emisja dukata.


Więcej informacji
Mariusz Przybylski
Rzecznik Mennicy Polskiej
603 600 379
Mariusz_przybylski@mennica.com.pl


Wyszukiwarka