Aktualności
Data dodania: 22 marca 2011
Autor: rafal

Rusza „Śląski System Informacji Turystycznej”!


W województwie śląskim powstaje pierwszy w Polsce zintegrowany system informacji turystycznej. Realizacja projektu, którego liderem jest Śląska Organizacja Turystyczna, rozpoczęła się w styczniu 2011 roku. W jej wyniku w ciągu trzech lat powstanie sprawna sieć informacji turystycznej w skali regionu, obejmująca strukturę punktów IT, platformy informatyczne i bazy danych, kompleksowe oznakowanie atrakcji turystycznych oraz publikację i dystrybucję materiałów promocyjnych. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do informacji turystycznej i podniesienie jakości obsługi turysty.

Projekt „Śląski System Informacji Turystycznej” to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce, mające swoim zasięgiem objąć całe województwo śląskie - od terenów Jury Krakowsko- Częstochowskiej, poprzez miasta i gminy środkowej części województwa aż po Beskidy, Śląsk Cieszyński oraz Subregion Zachodni Województwa. Konferencja otwierająca projekt odbyła się 21 marca w Katowicach. Spotkanie miało charakter informacyjny, mający przybliżyć uczestnikom założenia oraz zakres projektu, którego realizację zaplanowano na lata 2011-2013.Oprócz przedstawicieli Śląskiej Organizacji Turystycznej i partnerów projektu w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele miast i gmin uczestniczących w projekcie oraz Polskiej Organizacji Turystycznej: dr Mirosław Nalazek – Dyrektor Departamentu Systemów Informacyjnych oraz Cezary Molski – Dyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej.

Głównym celem projektu ŚSIT jest zwiększenie dostępu do informacji turystycznej poprzez stworzenie systemu wymiany informacji i współpracy między punktami informacji turystycznej. Przyczyni się to do podniesienia jakości i stopnia satysfakcji turystów oraz wzrostu liczby osób korzystających z oferty turystycznej regionu.

Realizacja „Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej” w ciągu trzech lat obejmie:
- wyposażenie i oznakowanie 67 punktów informacji turystycznej,
- instalację i uruchomienie 101 infokiosków – interaktywnych punktów informacyjnych,
- oznakowanie 193 atrakcji turystycznych na terenie województwa śląskiego,
- publikację i dystrybucję 847 tys. egzemplarzy materiałów informacyjno-promocyjnych (przewodników i map),
- kompleksową rozbudowę portalu www.slaskie.travel (www.silesia.travel),
- wdrożenie nowych technologii internetowych (stworzenie platformy społecznościowej, systemu komunikacji SMS, forum, galerii, badania opinii, geolokalizacji GPS obiektów i tras wraz z dodatkowymi formami prezentacji, wizualizacje obiektów i tras).

Celem głównym „Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej” jest dostarczenie kompleksowej i rzetelnej informacji turystycznej o regionie jako elementu aktywnej polityki marketingowej i promocyjnej. Rolą sprawnej informacji turystycznej jest nie tylko gromadzenie i aktualizacja danych na temat atrakcji turystycznych i możliwości spędzenia wolnego czasu, ale także funkcja promocyjna.

Środki na realizację projektu Śląska Organizacja Turystyczna pozyskała z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013) w kwocie ponad 12 milionów złotych. Projekt ma charakter partnerski. Śląska Organizacja Turystyczna jako lider projektu w ramach wdrażania projektu współpracuje z 5 partnerami: Stowarzyszeniem „Region Beskidy”, Górnośląskim Związkiem Metropolitalnym, Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, Związkiem Gmin Jurajskich oraz Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.


Wyszukiwarka