Aktualności
Data dodania: 8 grudnia 2010
Autor: rafal

Promocja monografii


Podczas koncertu Artura Andrusa, który odbył się w teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie, miała miejsce również promocja II tomu historycznego wydawnictwa monograficznego p.t.: „Dzieje Śląska Cieszyńskiego od pradziejów do współczesności”.
Tom II został poprzedzony publikacją pt. „Śląsk Cieszyński w czasach prehistorycznych” wydaną przez Powiat Cieszyński w ubiegłym roku. Obie pozycje stanowią część cyklu wydawniczego zaplanowanego na 6 tomów pod wyżej wymienioną nazwą „Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania od czasów współczesnych”.
Autorami cyklu są historycy związani z cieszyńskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Historycznego, pracujący pod redakcyjnym kierownictwem prof. dr hab. Idziego Panica.
W minionych latach zespół autorów badał, opracowywał i przy udziale Powiatu Cieszyńskiego wydawał drukiem materiały źródłowe dotyczące historii regionu, a następnie na tej podstawie poszczególni jego członkowie napisali, do chwili obecnej, już prawie wszystkie, teksty historyczne. Wydanie kolejnych tomów monografii zaplanowano do 2014 roku. Zgodnie z tym planem wydany obecnie tom II monografii obejmuje dzieje średniowieczne Śląska Cieszyńskiego do 1528 roku. Kolejne tomy zawierać będą: tom III – epokę wczesno-nowożytną, IV – epokę późno-nowożytną, V - okres od Wiosny Ludów do 1922 r., VI – okres międzywojenny, lata wojny i okupacji, okres po II wojnie światowej oraz zagadnienia z zakresu socjologii regionu i jego kultury.

Wyszukiwarka