Aktualności
Data dodania: 14 września 2010
Autor: rafal

Finał Konkursu „Firma Roku 2010”


W dniu 16 września 2010r. w Bielskim Centrum Kultury w Bielsku-Białej odbędzie się uroczystość wręczania nagród w Konkursie „Firma Roku 2010”. Konkurs ogłoszony przez Starostę Cieszyńskiego Czesława Gluzę, Prezydenta Miasta Bielska-Białej Jacka Krywulta, Starostę Bielskiego Andrzeja Płonkę oraz Starostę Żywieckiego Andrzeja Zielińskiego przebiega pod hasłem: „Samorządy - Przedsiębiorcom”. Uroczystość wręczania nagród jest Świętem Przedsiębiorczości czyli świętem tych, których codzienna, ciężka, często połączona z ryzykiem finansowym praca pozwala na prężny rozwój regionu.
Tytuł „Firma Roku 2010” nadawany w ramach Konkursu promuje szczególnie aktywne, dynamiczne firmy handlowe, produkcyjne oraz usługowe i jest wyrazem uznania ze strony samorządów terytorialnych dla ich wiodącej roli w rozwoju regionalnym. W typowaniu zgłoszonych w Konkursie firm do wyróżnień i nagród wzięte zostały pod uwagę: zysk netto, wartość eksportu, wartość inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności, średnia płaca, wzrost zatrudnienia, działalność na rzecz promocji regionu, działania proekologiczne, działalność sponsoringowa i charytatywna, działania na rzecz tworzenia stanowisk dla osób niepełnosprawnych. Przy ocenie uwzględnione zostały także certyfikaty potwierdzające poziom metod zarządzania i kontroli jakości oraz wytwarzanych produktów i świadczonych usług - mówi Starosta Cieszyński Czesław Gluza. Poza punktacją wynikającą z podanych wyżej kryteriów uwzględniane zostały dodatkowe aspekty, takie jak opinia środowiska czy tradycje firmy. Kapituła Konkursu złożona z Prezydenta Miasta Bielska-Białej oraz Starostów Bielskiego, Cieszyńskiego i Żywieckiego nominowała 11 firm, w tym 3 firmy z terenu powiatu cieszyńskiego: Zakład Wyrobów Metalowych STRUMET Sp. z o.o. ze Strumienia, P.P.H.U. Karol Chwastek Zakład Uboju Bydła z Dębowca, P.H.U.”Darma” Sp. j M. Buladnra, B. Zając z Gumnej.
Podczas uroczystości wręczona zostanie nagroda dla:
• Firmy Roku 2010 Miasta Bielska-Białej,
• Firmy Roku 2010 Ziemi Bielskiej,
• Firmy Roku 2010 Ziemi Cieszyńskiej,
• Firmy Roku 2010 Ziemi Żywieckiej.

Wyszukiwarka