Aktualności
Data dodania: 10 sierpnia 2010
Autor: rafal

Konkurs "Śladami Funduszy Europejskich po Polsce"


Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaprasza wszystkich do udziału w konkursie „Śladami Funduszy Europejskich po Polsce”. Konkurs skierowany jest do wszystkich mających pomysł na ciekawą trasę turystyczną - śladami Funduszy Europejskich. Termin nadsyłania prac: 15 listopad 2010r.
Praca powinna zawierać opis szlaku. Trasa (piesza, rowerowa, kajakowa, samochodowa lub inna) powinna zostać wyznaczona przez uczestnika konkursu samodzielnie. W opisie należy przedstawić przynajmniej 3 inwestycje (wraz z ich ilustracją) finansowane z Funduszy Europejskich, które przyczyniły się do poprawy życia mieszkańców. Aby ująć daną inwestycję w opisie szlaku należy sprawdzić czy była ona finansowana z funduszy Unii Europejskiej, które zostały przyznane Polsce w latach 2004-2006 bądź 2007-2013. Takie informacje dostępne są m.in. na stronach internetowych:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl
http://www.mapadotacji.gov.pl
oraz w punktach informacyjnych.
Inwestycja może dotyczyć dowolnej tematyki. Może to być wyremontowany zabytek, odnowiony kościół, oczyszczalnia ścieków, szkoła itd., ważne by miała ona pozytywny wpływ na życie mieszkańców.
Trasa może przebiegać w obrębie gminy, powiatu, województwa czy nawet całego kraju. Powinna być jednak dostosowana do środków transportu, którymi miałaby być pokonywana i opisana tak, by ktoś zainteresowany mógł wybrać się na wycieczkę.
Jeśli przedstawiane w opisie szlaku inwestycje będą stanowiły ciekawe miejsca w regionie, warte odwiedzenia i podnoszące jego atrakcyjność, to praca otrzyma więcej punktów.
Ilustracja przedstawiająca inwestycje i szlak może być wykonana w dowolnej formie artystycznej, np. fotograficznej, rysunkowej, malarskiej itp. Forma opisu szlaku jest dowolna (nie ma ograniczenia ilości znaków). Każda dodatkowa inwestycja (powyżej trzech) ujęta na szlaku, będzie dodatkowo punktowana.
Nagrody:
I miejsce - 3 000 złotych i zestaw turystyczny;
II miejsce - 2 000 złotych i zestaw turystyczny;
III miejsce - 1 000 złotych i zestaw turystyczny;
Komisja Konkursowa może również przyznać dodatkowe nagrody za prace wyróżnione.
Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: paulina.radecka@mrr.gov.pl
lub pod numer telefonu: 22-536-74-74.


Wyszukiwarka