Aktualności
Data dodania: 13 stycznia 2010
Autor: rafal

Konkurs "Polska Pięknieje"


Minister Rozwoju Regionalnego ogłosił już III edycję konkursu „Polska pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”. Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 15 lutego. Zapraszamy do udziału w konkursie!
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów, zrealizowanych przy współfinansowaniu z Funduszy Europejskich. Co ważne, projekty te mają mieć na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Polski.

Główne nagrody przyznawane są w 7 kategoriach:
• Rewitalizacja (obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, przestrzeń użytkowa);
• Zabytek;
• Produkt promocyjny (np.: wydawnictwo, portal, kampania promocyjna);
• Obiekt turystyczny (np.: hotel, restauracja, muzeum, centrum kongresowe);
• Turystyka aktywna (np.: ścieżki rowerowe, szlaki wodne, szlaki turystyczne, parki rekreacyjne, obiekty sportowo-rekreacyjne);
• Turystyka transgraniczna i międzynarodowa;
• Obszary wiejskie (np. agroturystyka, usługi turystyczne, rewitalizacja wsi i obiektów porolniczych).

Województwo śląskie bardzo dobrze wypadało w konkursie. W poprzedniej edycji projekt „Program rozwoju i promocji produktów turystycznych i kulturowych Beskidzkiej 5” zdobył główną nagrodę w kategorii „Produkt promocyjny”, natomiast nominację w kategorii „Rewitalizacja” otrzymało Muzeum w Gliwicach za utworzenie Centrum Informacji Kulturalnej i Edukacji Regionalnej w zrewitalizowanym Zamku Piastowskim.
Z kolei 2008 r. w kategorii "Promocja" zwycieżył projekt „Design Alive! żywa galeria designu". W tej samej kategorii nominację zdobył projekt „Cyberfolklor - beskidzki folklor i sztuka ludowa polsko-słowackiego pogranicza w internecie i fotografii”. Z kolei Muzeum Zamkowe w Pszczynie uzyskało nominację w kategorii „Zabytek” za renowację kompleksu zamkowego, a Śląska Sieć na rzecz wzornictwa realizowana przez Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie uzyskała nominację w kategorii „Wydarzenie”.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępne sa w załącznikach oraz na stronach internetowych Polska Pięknieje i Smartlink, czyli firmy, która w organizuje konkurs na zlecenie ministerstwa.

Wypełniony formularz nalezy wysłać pocztą tradycyjną oraz elektroniczną na adres:
Biuro Konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”
ul. Mickiewicza 3/10
60-833 Poznań
e-mail: konkurs@smartlink.pl

Do przesyłki można dołączyć materiały ilustrujące projekt (zdjęcia – maksymalnie 10 sztuk, filmy, publikacje, prezentacje itp.). Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 lutego 2010 r.

Wszelkich wyjaśnień udziela kierownik Biura Konkursu
Karolina Dolata
tel./faks: 61 849 90 41
tel. kom.: 605 517 009
e-mail: konkurs@smartlink.pl

Wyszukiwarka