Budżet Obywatelski: nabór propozycji

Autor:
Cieszyn
Data publikacji:
28 Sierpień 2017
Odsłuchaj tekst

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza nabór propozycji projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Cieszyna. Projekty należy zgłaszać od dnia 1 września 2017 r. do dnia 29 września 2017 r.

Propozycję projektu może zgłosić każdy mieszkaniec miasta, który uzyskał dla swojego projektu pisemne poparcie co najmniej 20 mieszkańców Cieszyna. Obok opisu zadania, wymagane jest określenie szacunkowego kosztu jego realizacji.

Koszt realizacji projektu nie może przekroczyć kwoty:
100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) w przypadku projektu dużego,
50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) w przypadku projektu małego.

Dodatkowo należy załączyć mapy, szkice, ewentualnie posiadaną dokumentację techniczną.

Formularze propozycji projektu oraz formularze list poparcia dla projektu w wersji elektronicznej będą dostępne na stronie internetowej www.cieszyn.budzet-obywatelski.org oraz w wersji papierowej w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

W ramach Budżetu Obywatelskiego zgłaszać można projekty inwestycyjne i remontowe o charakterze lokalnym i ogólnomiejskim, jak np. budowa chodnika, placu zabaw czy budowa ścieżki rowerowej, małej architektury, urządzenia miejsca rekreacyjnego itp.

Termin zgłaszania projektów:
Projekty należy zgłaszać od dnia 1 września 2017 r. do dnia 29 września 2017 r. w następujący sposób:
elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej www.cieszyn.budzet-obywatelski.org,
listownie na adres: Urząd Miejski w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, Rynek 1, z adnotacją na kopercie „Budżet Obywatelski”(decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego),osobiście, w Urzędzie Miejskim w Cieszynie w Punkcie Obsługi Klienta, Rynek 1 (parter).

Informacja ze strony www.gazetacodzienna.pl

Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  0
Pogoda
Katowice