Śląskie dziedzictwo jako produkt turystyczny

Data publikacji:
10 Sierpień 2017
Odsłuchaj tekst

3 sierpnia w pałacu Hošťálkovy koło Karniowa odbyła się konferencja poświęcona wykorzystaniu dla celów turystycznych dziedzictwa kulturowego Śląska. Z naszego regionu udział w spotkaniu wzięli m.in. przedstawiciele Muzeum w Raciborzu, Powiatu Wodzisławskiego, Godowa i Jastrzębia-Zdroju.

Organizatorem wydarzenia było Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Cieszynie, Spolek Renesance oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” – Euroregion Śląsk Cieszyński, które aktywnie uczestniczą w rozszerzaniu i uatrakcyjnianiu dotychczasowej polsko-czeskiej oferty turystycznej, między innymi o nowe projekty współpracy: „Śladami dziedzictwa kulturowego Śląska” oraz „SACRUM TESCHINENSIS. Stworzenie oferty turystyki sakralnej Śląska Cieszyńskiego. Idea towarzysząca konferencji, dotycząca promocji aktywności polsko-czeskiej współpracy, miała na celu kontynuację procesu uatrakcyjniania wizerunku śląskiego pogranicza, a także promocję walorów turystycznych regionu.

W imieniu organizatorów uczestników spotkania powitali: Tomáš Gronkowiec – sołtys wsi Hošťálkový, Marek Ruszó z firmy Spolek Renesance, z.s., Elżbieta Waliczek z Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Cieszynie, a także Janusz Pierzyna, wójt Jasienicy, przewodniczący Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”.

Referat otwierający, poświęcony wykorzystaniu dziedzictwa kulturowego Śląska dla stworzenia unikatowej oferty turystycznej pogranicza, wygłosił Michał Księżak. Z kolei Bogdan Kasperek omówił założenia planowanego do realizacji projektu pt. „SACRUM TESCHINENSIS. Stworzenie oferty turystyki sakralnej Śląska Cieszyńskiego” – wykorzystanie wielowyznaniowego charakteru i potencjału regionu”.

Na temat partnerstwa w promocji i rozwoju turystyki w województwie śląskim mówiła dyrektor Śląskiej Organizacji Turystycznej Agnieszka Sikorska. Jak to zaś wygląda w województwie opolskim próbował przybliżyć słuchaczom Piotr Mielec z Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Już krótkie porównanie sytuacji prawnej obu województw wskazało na znaczące różnice nie tylko po obu stronach granicy, ale nawet w samej Polsce. O ile całe województwo opolskie jest bowiem objęte wsparciem w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Czechy, o tyle w województwie śląskim – tylko jego część.

David Karčmář z Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. zapoznał uczestników spotkania ze statystykami dotyczącymi ruchu turystycznego na terenie kraju morawsko-śląskiego. Okazuje się, że Polacy – zaraz po Słowakach – są najczęstszymi gośćmi w tym regionie i ich udział w ruchu turystycznym jest co raz większy, a już dziś rodacy zostawiają w aglomeracji ostrawskiej największą sumę pieniędzy. Najpopularniejszą atrakcją kraju morawsko-śląskiego jest bezapelacyjnie Dolní oblast Vítkovice, nazywana też „ostrawskimi Hradczanami”, czyli kompleks obiektów poprzemysłowych. Uznaniem turystów cieszy się też festiwal Colors of Ostrava. Polacy uwielbiają natomiast ostrawskie zoo, a także obiekty rozrywkowe na słynnej ulicy Stodolní.

Na problem dostępność obiektów i atrakcji turystycznych zwróciła uwagę Jana Szczuková z Kazuist, s.r.o. Omówiła ona podstawowe trudności i bariery, na jakie napotykają turyści niepełnosprawni, seniorzy, ale też rodziny z dziećmi. Tymczasem bardzo często proste i łatwo dające się zastosować udogodnienia mogą diametralnie poprawić sytuację.

W ostatniej części konferencji mowa była o wykorzystaniu historii dwóch rodzin – Skrbeńskich oraz Saint-Genois – oraz pozostawionej przez nie spuścizny materialnej dla wzmocnienia atrakcyjności turystycznej górnośląskiego pogranicza. Prezentacje na ten temat wygłosili: L’ubica Mezerová z Muzeum w Bruntalu oraz Mariusz Makowski z Muzeum Śląska Cieszyńskiego.

Konferencja zakończyła się podpisaniem deklaracji współpracy przy tworzeniu ofert turystycznych pogranicza.

Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  0
Pogoda
Katowice