Ulica Kluckiego zmieni się nie do poznania?

Autor:
Cieszyn
Data publikacji:
10 Lipiec 2017
Odsłuchaj tekst

Znane są już scenariusze zmian na ulicy Ludwika Kluckiego w Cieszynie. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej przedstawił je architekt - Bartłomiej Buława. Po spotkaniach warsztatowych i spacerach badawczych ulica Kluckiego została objęta Gminnym Programem Rewitalizacyjnym Miasta Cieszyna i może w przyszłości zyskać nowy wygląd.

Wyżej wymieniona ulica ma duże znaczenie komunikacyjne dla pieszych. Jest ciekawa i unikalna, dlatego według mieszkańców potrzebuje modernizacji, a przy okazji ożywienia i nadania nowych funkcji. Wyrażenie opinii na temat tego miejsca było możliwe dzięki warsztatom rewitalizacyjnym, spotkaniom informacyjnym, spacerom badawczym oraz debatom podwórkowym. Uczestnicy powyższych działań zwrócili uwagę głównie na zły stan nawierzchni, po której poruszają się piesi. W oczy rzucił się również brak rozwiązań dla osób mających trudność ze sprawnym poruszaniem się po stromych schodach. Mieszkańcy zastrzegli jednak, że przy modernizacji należy pamiętać o zachowaniu szczególnego i kameralnego klimatu tego miejsca.

Propozycją, która stała się inspiracją do dalszych działań koncepcyjnych był projekt Macieja Górza, który zasugerował urządzenie przy ulicy Kluckiego galerii neonów. Natomiast w czasie debat podwórkowych mających miejsce w kwietniu oraz maju br. dyskutowano o różnych rozwiązaniach przestrzennych i społecznych potrzebych w tym miejscu. Moderatorem debat był Aldo Vargas-Tetmajer, który jest doświadczonym ekspertem specjalizującym się w politykach miejskich. Zaproponowano wówczas aby ulicę wykorzystać do celów kulturalnych i artystycznych.

W przedstawionej koncepcji podczas sesji uwzględniono kilka aspektów. Jednym z nich jest codzienne funkcjonowanie, które służyć ma ogółowi użytkowników miasta, a także mieszkańcom ulicy Kluckiego. Nawierzchnia, po której będą poruszać się piesi powinna być wygodna i bezpieczna. Ulica zostanie doświetlona i zaopatrzona w monitoring. Kolejna ważna rzecz to nadanie funkcji artystycznych. W projekcie pojawiła się możliwość wykorzystania schodów elewacji i nie tylko jako przestrzeni wystawowej. Ponad to zaproponowano w tym miejscu kino plenerowe, gdzie schody będą stanowić widownię, a ekran zostanie zamontowany przy wejściu od strony ulicy Michejdy. Dolna część może służyć również jako miejsce kameralnych koncertów. Kolejnym aspektem jest propagowanie aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, w czym pomóc mają schody terenowe stanowiące punkt kulminacyjny w ciągu ulicy. Na koniec warto wspomnieć również o propozycji funkcjonowania w przestrzeni ulicy lokalu gastronomicznego, co ma pomóc w ożywieniu tego miejsca.

Na sesji pomimo ogólnego zadowolenia z projektu pojawiły się pytania. Dotyczyły one uwzględnienia osób niepełnosprawnych oraz matek z wózkami oraz upamiętnienia Ludwika Kluckiego poprzez tablicę pamiątkową. Wymienione propozycje i pomysły powinny inspirować do kolejnych pozwalających na zmianę ulicy Kluckiego na lepsze. 

Zapisz

Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  0
Pogoda
Katowice