Dbajmy o naszą lokalną przyrodę

Autor:
Cieszyn
Data publikacji:
22 Czerwiec 2017
Odsłuchaj tekst


Rezerwaty "Lasek Miejski nad Olzą" oraz "Lasek Miejski nad Puńcówką" to chętnie wykorzystywane przez mieszkańców oraz turystów miejsca do celów rekreacyjno - wypoczynkowych. Prowadzą tamtędy oficjalne ścieżki i szlaki spacerowe. Niestety nie wszyscy korzystający z nich mają na uwadze to, że są to obszary chronione...

Pełnią one szczególną funkcję w ekosystemie miasta. Stanowią siedliska bytowania i rozwóju wielu rzadkich i chronionych gatunków. Natomiast dobrze rozwinięta warstwa drzew przyczynia się do stabilizacji skarp stromo opadających w kierunku doliny Olzy i Puńcówki. Wiosną tego roku z inicjatywy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach przy udziale pracowników Nadleśnictwa Ustroń oraz Urzędu Miejskiego w Cieszynie dokonany został przegląd obu rezerwatów. Wynika z niego, że nie niektórzy z nie doceniają ich znacznienia. Szczególnie rzucającym się w oczy problemem są odpady zalegające w runie leśnym np. odpady zielone oraz popiołów z palenisk domowych. Może się nam wydawać, że tego typu odpady nie są szkodliwe dla środowiska, jednak jest to bardzo mylne przekonanie. Po pozostawieniu ich w rezerwacie przyczyniają się do zaniku cennych gatunków, które są na tym obszarze chronione. Natomiast popioły zmieniają warunki siedliskowe, nadmiernie użyźniają podłoże, izolują systemy korzeniowe drzew, ograniczają dostęp tlenu, co destabilizuje skarpy i przyczynia sie do ich erozji. Jedynym pozytywnym aspektem jest mniejsza ilość odpadów budowlanych, opon czy opakowań.

- Sytuację okresowo poprawiają takie działania jak przeprowadzane z inicjatywy PTTK Oddział "Beskid Śląski" w Cieszynie, przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Cieszynie akcje wiosennego i jesiennego sprzątania cieszyńskich obszarów chronionych, w których uczestniczy młodzież z cieszyńskich szkół - czytamy w Wiadomościach Ratuszowych.

Nie da się jednak zebrać w całości zalegających odpadów. Zwłaszcza takich, które znajdują się w trudno dostępnych miejscach. Dlatego ważne jest aby każdy z nas dbał o naszą lokalną przyrodę i nie pozostawiał odpodów w obszarach objętych ochroną.

Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  0
Pogoda
Katowice