Identyfikacja czworonoga – z myślą o właścicielach, z troską o zwierzętach

Autor:
Cieszyn
Data publikacji:
10 Maj 2017
Odsłuchaj tekst


Urząd Miejski w Cieszynie wprowadził dodatkowe uprawnienie do zwolnienia z opłaty za posiadanie psa, które zaczęło obowiązywać początkiem bieżącego roku. Do dnia dzisiejszego skorzystało z niego 207 osób.

Przypomnijmy: aktualnie zwolnione z opłaty za posiadanie psa są osoby powyżej 65 roku życia, prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe (z tytułu posiadania jednego psa), a także osoby niepełnosprawne, posiadające psa asystującego, jak również zaliczane do znacznego stopnia niepełnosprawności - w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Opłaty za swojego czworonoga nie ponoszą także podatnicy podatku rolnego od gospodarstwa rolnego – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów. W gronie uprawnionych swoje miejsce zajmują właściciele psów adaptowanych ze schroniska. Tu jednak zwolnienie z opłat obowiązuje rok od momentu zabrania psa ze schroniska.

W tym roku, Urząd Miejski w Cieszynie poszerzył listę osób zwolnionych z opłaty za posiadanie psa, wprowadzając taką możliwość dla osób, które wszczepią swojemu zwierzęciu mikrochip identyfikacyjny i zarejestrują swojego pupila w bazie danych. Od początku roku do dnia dzisiejszego, system biura podawczego Urzędu Miejskiego w Cieszynie odnotował łącznie 207 takich zgłoszeń.

- Ten rok jest pierwszym, który zwalnia właścicieli czworonogów z opłaty od posiadania psów, jeżeli zdecydują się oni na identyfikację swojego czworonoga za pomocą mikrochipów – wyjaśnia Ryszard Macura Burmistrz Cieszyna, dodając - Identyfikacja elektroniczna nie jest tylko wymogiem stawianym przy wydawaniu paszportu dla zwierzęcia, wywożonego za granicę, ale przede wszystkim szansą na bezpieczny i szybki powrót do domu w przypadku zaginięcia czy kradzieży czworonoga. Z jednej więc strony pomaga właścicielom, a z drugiej troszczy się o zwierzęta porzucane i zaniedbywane, które trafiają do schronisk. Wszczepienie mikrochipa identyfikującego pozwala nam więc wzmocnić kontrolę nad zwierzętami.

Musimy jednak pamiętać, że samo oznakowanie za pomocą mikrochipa nie wystarcza. Konieczna jest rejestracja w bazie danych.

Przypominamy: na terenie Gminy Cieszyn obowiązuje opłata od posiadania psa. Stawka podstawowa od każdego czworonoga wynosi 40 złotych. Uprawnionymi do zniżki w wysokości 20 złotych są emeryci i renciści, którzy nie przekroczyli 65 roku życia, pod warunkiem, że renta lub emerytura stanowi jedyne źródło ich przychodów. Ulgą objęte są również osoby, które do dnia 31 marca roku podatkowego były bezrobotne, jednak pod warunkiem dołączenia odpowiedniego zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy, który ten fakt potwierdzi. Na dzień dzisiejszy w Cieszynie pozostaje w rejestrze 1885 osób objętych opłatą za posiadanie psa.
Zobacz również:

Informacja ze strony www.gazetacodzienna.pl

Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  0
Pogoda
Katowice