W Rybniku powstaje klasa żeglarska

Data publikacji:
06 Kwiecień 2017
Odsłuchaj tekst

Od września w Rybniku funkcjonować będzie IV klasa sportowa o profilu żeglarskim. W środę, 5 kwietnia, w Gimnazjum nr 2 zaplanowano prezentację tej ciekawej oferty edukacyjnej.

Nabór do IV klasy spor­to­wej o profilu że­glar­skim, ogłaszany przez Sekcję Że­glar­ską TS Kuźnia Rybnik oraz Gim­na­zjum Mi­strzo­st­wa Spor­to­we­go nr 2 w Rybniku przy wspar­ciu Miasta Rybnika, jest efektem realizowanego od września 2016 roku Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej. W jego ramach ucznio­wie klas 1-3 szkół pod­sta­wo­wych sta­wia­ją pierw­sze kroki na wodzie – zajęcia odbywają się w sekcji żeglarskiej TS Kuźnia w Rybniku-Stodołach. Przedsięwzięcie wspiera Miasto, które m.in. zapewniło środki na zakup spe­cja­listycz­ne­go sprzętu, w tym 12 komp­let­nych łódek klasy Opti­mist. Dzięki tym in­we­sty­cjom możliwa jest re­ali­zacja pro­gra­mów szkol­nych. Nabór do klasy żeglarskiej będzie prowadzony przez Szkołę Podstawową nr 10, która powstaje z przekształcenia Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 2.

O tym, jak będzie wyglądać edukacja w klasie żeglarskiej, można będzie się przekonać podczas dnia otwartego, który zaplanowano w środę, 5 kwietnia w Gimnazjum nr 2 (ul Grunwaldzka 18, godz. 17.00-19.00). W programie między innymi lekcja pokazowa z żeglarstwa dla najmłodszych, filmy z treningów i regat, spotkanie z trenerami i zawodnikami sekcji żeglarskiej. Podczas dnia otwartego będzie również możliwość zapoznania się z kadrą szkoleniową oraz zwiedzenia budynku szkoły.

– Żeglarska klasa sportowa umożliwi połączenie nauki ze sportem. Żeglarstwo to sport, który oprócz rozwijania umiejętności specjalistycznych i podnoszenia sprawności fizycznej uczy wielu innych umiejętności niezbędnych w dorosłym życiu – samodzielności, zaradności, zdolności podejmowania ważnych decyzji, organizacji pracy i wielu innych. Przy okazji jest świetną zabawą i prawdziwą przygodą – wskazuje Agata Mrugalska, trener najmłodszych grup TS Kuźnia i koordynator PEWiŻ ze strony klubu.

– Rolą miasta jest stwarzanie jak najlepszych możliwości edukacyjnych. Klasa sportowa o profilu żeglarskim z całą pewnością jest znakomitą propozycją dla ciekawych świata i aktywnych dzieci, oferując jednocześnie naukę i możliwość rozwijania pasji. Przedsięwzięcie znakomicie wpisuje się też w kierunki rozwoju miasta – w ideę stwarzania atrakcyjnej oferty rekreacji nad wodą – podkreśla prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Warto podkreślić, że nauka w klasie żeglarskiej da możliwość uprawiania sportu, który nie koliduje z zajęciami szkolnymi i z podstawą programową – 6 dodatkowych, specjalistycznych godzin WF będzie wpisanych w plan lekcji. Zajęcia z żeglarstwa będą się odbywać w Rybniku-Stodołach, dokąd dzieci dojeżdżać będą wspólnym transportem w ramach zajęć szkolnych. W organizację przedsięwzięcia zaangażowane są doświadczone podmioty – wybrana placówka edukacyjna ma wysoki poziom nauczania i bardzo dobre wyniki egzaminów gimnazjalnych na tle województwa i średniej krajowej. Szkoła ma również ogromne doświadczenie w kształceniu sportowców. Sekcja Żeglarska TS Kuźnia jest klubem sportowym z bogatą historią i doświadczeniem w pracy z dziećmi.

– Jesteśmy przekonani, że połączenie doświadczeń i możliwości sekcji oraz szkoły stworzy idealne warunki edukacji dla dzieci, które dostaną się do klasy żeglarskiej – zaznacza Marek Stojko, dyrektor szkoły, w której działają już klasy mistrzowskie z siatkówki chłopców, klasy sportowe koszykówki dziewcząt i ju jitsu.

– Nasza sekcja zajmuje się kształceniem dzieci i młodzieży od ponad 50 lat. Jest najprężniej działającą sekcją żeglarską na południu Polski z bogatą historią i największymi sportowymi sukcesami. Nasz wychowanek, Mirosław Małek, wystartował w igrzyskach olimpijskich w Atlancie. Możemy pochwalić się dziesiątkami medali Mistrzostw Polski, zarówno w konkurencjach juniorskich, młodzieżowych jak i seniorskich – wskazuje Jacek Błaszczyk Trener i Komandor Sekcji.

Deklarację do 4 klasy o profilu żeglarskim w Szkole Podstawowej nr 10 (dziś Gimnazjum nr 2) może złożyć każdy uczeń klasy trzeciej. Więcej in­for­ma­cji na temat rekrutacji do klas spor­to­wych o profilu że­glar­skim oraz na temat Pro­gra­mu Edu­ka­cji Wodnej i Że­glar­skiej, który będzie kon­ty­nu­owa­ny w roku szkol­nym 2017/2018 można znaleźć na stronie: www.zagle.rybnik.pl w zakładce PEWiŻ, na Facebooku – ZOBACZ oraz na stronie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Rybniku (ZOBACZ).

Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  1
Pogoda
Katowice