Most Przyjaźni: Kto zgarnął nagrodę?

Autor:
Cieszyn
Data publikacji:
03 Marzec 2017
Odsłuchaj tekst


Nie było wątpliwości, co do przyznania pierwszej nagrody w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów sąsiadujących z mostem Przyjaźni w Cieszynie. Zwyciężczyni otrzyma nagrodę w wysokości 15 000 zł, a jest nią Grażyna Kołder.

Co wyróżniło tą pracę wśród reszty? Po pierwsze spełniła wszystkie wymagania konkursu. Oddaje w czytelny sposób przyjęte rozwiązania, podkreśla dominatę jaką jest zamek. Wszystko to dzięki oszczędnej formie projektu. Uwzgędnia również zwiększenie dostępności i funkcjonalności nadbrzeży Olzy. Tworzy nową, otwartą przestrzeń publiczną bezpośrednio przy ulicy Zamkowej. W ciekawy sposób aranżuje przestrzeń w okolicach mostu. Łączy w sposób łagodny poziom ulicy Zamkowej z poziomem Alei Piastowskiej.

Na razie nie wiadomo czy projekt zostanie zrealizowany. Najpierw zostanie on przedstawiony Radzie Miejskiej Cieszyna. Znaleźć również trzeba źródło finansowania. Koszt takiego projektu wynosi około 2 mln złotych. Warto zaznaczyć, że autorka założyła wykorzystanie dobrych, kosztownych materiałów.

Do komisji napłynęło osiem projektów. Prace oceniane były według numeru. Jury nie wiedziało czyją pracę oceniają. Dopiero po napisaniu uzasadnienia mogli zobaczyć kto jest jej autorem. Nagrody otrzymały również prace, które zajęły drugie i trzecie miejsce, co jest rekompensatą za poświęcony czas i zaangażowanie.

 

Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  0
Pogoda
Katowice