Mała Silesia z Nędzy do Czech. Partnerzy podpisali list intencyjny

Data publikacji:
03 Marzec 2017
Odsłuchaj tekst

Zespół projektowy ds. inwentaryzacji przejechał na rowerze blisko 450 kilometrów na obszarze Pietrowic Wielkich, Krzanowic, Lysek, Nędzy i Raciborza. W wyniku prac projektowych po stronie polskiej powstała koncepcja trasy o długości prawie 40 kilometrów.

Koncepcję projektową ścieżki rowerowej Nędza - Pietrowice Wielkie - Velké Hoštice po polskiej stronie opracował raciborski oddział PTTK. Ścieżkę nazwano "Mała Silesia". Projekt zyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP Przekraczamy granice.

Efektem konsultacji projektantów, władz gmin oraz środowisk turystycznych została wypracowana najlepsza koncepcja możliwa do zrealizowania. Wyznaczone zostały odcinki trasy rowerowej, które będą w przyszłości przystosowane do ruchu rowerowego i będą łączyły istniejące już w terenie odcinki ścieżek rowerowych.

- Realizacja trasy atrakcyjnej turystycznie pozwoli na sprowadzenie turystów w nasz region na dłużej i umożliwi aktywne spędzanie czasu - mówi Wójt Gminy Nędza Anna Iskała.

Koncepcja trasy umożliwi gminom ubieganie się o środki na projekty poszczególnych odcinków, ich budowę oraz inwestycje turystyczno-rekreacyjne.

We wtorek 28 lutego w Urzędzie Gminy Nędza przedstawiciele gmin, przez które będą przebiegały kolejne odcinki trasy rowerowej, podpisali list intencyjny o przyjęciu do realizacji koncepcji transgranicznej trasy rowerowej. List intencyjny mówi o zamiarze dołożenia wszelkich starań w celu rozpoczęcia prac nad opracowaniem dokumentacji projektowej, rozpoczęcia budowy wyznaczonych odcinków trasy rowerowej, utrzymaniu i promowaniu jej w regionie.

"Mała Silesia" po stronie polskiej miałaby mieć około 40 kilometrów. Jej wyznaczony przez projektantów przebieg posiada kilka interesujących obiektów, m.in. teren obok kościoła w Gródczankach (Pietrowice Wlk.- Skowronów), oryginalne miejsce odpoczynku, a także biwaku w Samborowicach, przed wjazdem do miejscowości, w „Uroczysku”. Jest to pięknie położony zagajnik w prawdopodobnie dawnym wyrobisku ze wspaniałym widokiem na dolinę Troi. Następne miejsce do odpoczynku znajduje się w Wojnowicach. Nie jest położone bezpośrednio przy planowanej ścieżce, ale obok interesującego obiektu w tej miejscowości - pałacu, obok którego wiedzie szlak rowerowy R-6.

Na terenie Raciborza PTTK proponuje umiejscowienie dwóch nowoczesnych obiektów, które będą służyły nie tylko dla odpoczynku, ale głównie informacji turystycznej, przy skrzyżowaniu szlaków - pl. Konstytucji 3 Maja oraz moście w ciągu ul. Piaskowej. Bardzo istotne jest, że z tych dwóch miejsc można bezkolizyjnie dojechać drogami rowerowymi na Stare Miasto oraz Zamek.

Kolejne miejsce odpoczynku, wzbogacone pełnymi informacjami turystycznymi, znajduje się obok parkingu, przy wejściu do rezerwatu Łężczok. Z kolei przy przebiegu ścieżki obok boiska w Babicach jest wspaniałe miejsce na skraju brzeziny, na którym można zbudować altanę do odpoczynku z tablicą informacyjną. Ścieżka na części obszaru gminy Nędza miałaby biec szlakiem dawnej wąskotorówki. Następny obiekt na trasie ścieżki istnieje na głównym placu w Nędzy, pl. dr. E. Chroboczka, gdzie można odpocząć przed dalszą wielokilometrową podróżą lasami raciborskimi.

- Zarówno gmina Pietrowice Wielkie, jak i gmina Nędza zasługują na wysoką ocenę regionów o rozwijającej się turystyce - twierdzą projektanci z PTTK Racibórz. - To gminy dotychczas kojarzone z rezerwatem Łężczok, festynem majowym, szkółką kontenerową w Nędzy i Wielkanocną Procesją Konną, eko-targami w Pietrowicach Wielkich. A należy przede wszystkim wyróżnić nieznane, a wyjątkowe doliny przepływających przez te tereny rzek: Psiny/Cyny, Troi oraz Suminy. Są to miejsca magiczne - uważa Paweł Żółciński z PTTK.

To właśnie tamtędy projektanci zaplanowali przebieg „Małej Silesii”. - Staraliśmy się w koncepcji umieścić, z racji naszej działalności, jak najwięcej informacji turystycznych o obu gminach. Zgromadzony materiał w pełni pozwala na opracowanie przewodnika turystycznego dla rowerzystów. Mamy nadzieję, że stopniowo proponowana trasa rowerowa z Velkych Hostic do Rud będzie stanowić jeden z najważniejszych szlaków rowerowych w regionie, a zyskując status ponadregionalnego produktu turystycznego wysokiej klasy - stanie się ważnym szlakiem rowerowym Polsce, z dodatkowym statusem szlaku międzynarodowego - uważają projektanci.

Źródło: www.naszraciborz.pl

Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  0
Pogoda
Katowice