Sala koncertowa z najlepszą akustyką w Polsce może liczyć na dofinansowanie

Autor:
Magdalena
Data publikacji:
31 Styczeń 2017
Odsłuchaj tekst

Projekt nowoczesnej sali koncertowej przy Państwowej Szkole Muzycznej w Rybniku zajął wysokie 6. miejsce na liście rankingowej dotyczącej infrastruktury zabytkowej. To oznacza, że został rekomendowany do otrzymania dotacji ze środków unijnych w wysokości ponad 16,5 mln złotych.

Przypomnijmy, niecały rok temu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozstrzygnęło konkurs na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem infrastruktury kultury w zakresie szkolnictwa artystycznego. Na liście ministra znalazł się projekt budowy sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Rybniku. Wysokość dofinansowania na prace projektowe wyniosła 700 tys. zł.

Sporządzony projekt został następnie poddany ocenie merytorycznej I stopnia – kluczowej w procesie pozyskiwania dotacji UE. Ustala ona bowiem kolejność projektów na liście rankingowej i decyduje o tym, czy dany projekt ma szansę na otrzymanie dotacji.

– Otwarły się nam drzwi do tego, żeby zacząć rozbudowę szkoły muzycznej o salę koncertową. Mamy wiele pięknych miejsc kultury w Rybniku, ale sali koncertowej o wysokich parametrach dla prezentacji kultury muzycznej nie ma – wskazywała dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Rybniku Romana Kuczera podczas konferencji prasowej, która 25 stycznia odbyła się w budynku szkoły.

Projekt rybnickiej szkoły muzycznej dotyczący budowy nowoczesnej sali koncertowej znalazł się na 6 miejscu listy rankingowej obejmującej projekty dotyczące infrastruktury niezabytkowej.

– Miejsce to gwarantuje otrzymanie dotacji ze środków unijnych w wysokości 16 566 109 zł. Obecnie projekt jest poddawany ocenie II stopnia, która nie będzie już miała wpływu na ranking projektów. Zatwierdzenie list rankingowych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest spodziewane w lutym br. – tłumaczy Bartłomiej Kozieł z Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Rybnika.

W ramach projektu Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku o salę koncertową z zapleczem i przestrzenią ekspozycyjną planowana jest rozbudowa istniejącego budynku szkoły o nowoczesną salę koncertową, która będzie służyć zarówno celom dydaktycznym w zakresie kultury, jak i celom związanym z upowszechnianiem kultury.

– To bardzo ważne przedsięwzięcie. Szkoła muzyczna zyska miejsce, w którym w bardzo profesjonalnych warunkach będzie można pokazywać to, co jest wypracowywane podczas godzin pracy pedagogów i uczniów. Z punktu widzenia samorządu bardzo ważny jest też wygląd miasta. Budynek, który powstanie, będzie pięknym symbolem miasta Rybnika – wskazuje prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

– Obiekt będzie posiadał wysokie walory estetyczne – wybór projektanta nastąpił w konkursie współorganizowanym przez katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich. Projekt moim zdaniem jest wybitny. Dzięki jego zrealizowaniu stworzy się w mieście ciekawa strefa, teren zabytkowej bazyliki i szkoły muzycznej wzbogacony zostanie o bardzo wartościowy obiekt architektoniczny. Dodatkowo Miasto planuje stworzenie zwartego zagospodarowania sąsiadujących terenów w formie ciągów pieszo-jezdnych, parkingów i zieleni przyobiektowej – dodaje Wojciech Student, Pełnomocnik Prezydenta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej.

Dyrektor szkoły muzycznej wskazuje z kolei na bardzo dobre parametry akustyczne planowanej sali koncertowej. – Strona akustyczna przygotowana jest przez firmę, która zrealizowała wiele projektów na świecie. Będzie to najlepsza akustyka w Polsce, biorąc pod uwagę sale o podobnych gabarytach – podkreśla Romana Kuczera.

Budowa sali koncertowej kosztować będzie 20 392 040 zł, unijna dotacja wyniesie 16 566 109 zł. Szkoła będzie musiała zapewnić wkład własny w wysokości 3 825 931 zł.

źródło: http://www.rybnik.com.pl/wiadomosci,sala-koncertowa-z-najlepsza-akustyka-w-polsce-moze-liczyc-na-dofinansowanie,wia5-3266-32522-4.html

Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  0
Pogoda
Katowice