Wystawa - Zamki i pałace ziemi raciborskiej - wernisaż

Autor:
rafal
Data publikacji:
17 Październik 2013
Odsłuchaj tekst
Już 13 września o godz. 18.00 na Zamku w Raciborzu miłośnicy historii i architektury będą się mogli przenieść w świat zamków i pałaców. W domu książęcym zostanie otwarta ekspozycja Zamki i pałace ziemi raciborskiej, przygotowana przez Modulor Group.
MODULOR GROUP tworzą architekci związani z Politechniką Śląską - Mariusz Mrozek i Patryk Gruszka. Wystawa na Zamku poświęcona zostanie XIX-wiecznym założeniom rezydencjonalnym ziemi raciborskiej. Z uwagi na złożoną problematykę historyczną oraz architektoniczną obejmie tylko obiekty wybrane i najbardziej reprezentatywne, wartościowe historycznie, architektonicznie i kulturowo.

Koncept wystawy obejmuje ekspozycję dwóch założeń zamkowych, Racibórz i Tworków, oraz czternastu pałacowych: Chałupki, Czerwięcice, Gorzyce, Łubowice, Krawarz, Krowiarki, Krzyżanowice, Rudnik, Rudy, Sławików, Szonowice, Szylerzowice, Wojnowice i Rzuchów. Zasadniczym elementem ekspozycji będą cztery panoramy, z których każda składać się będzie z czterech plansz 100 x 70 cm. Panoramy stanowić będą formę prezentacji materiałów autorskich w postaci rysunków (rekonstrukcji) architektonicznych rzutów oraz elewacji najbardziej reprezentacyjnych założeń rezydencjonalnych, opracowanych przez MODULOR GROUP. Ponadto ekspozycję wzbogacą modele architektoniczne prezentowanych obiektów, wykonane w skali 1:100, 1: 200 oraz archiwalne materiały ikonograficzne, pochodzące ze zbiorów prywatnych, Muzeum w Raciborzu jak również Archiwum Państwowej Służby Ochrony i Konserwacji Zabytków w Katowicach. Dopełnienie ekspozycji wystawy stanowić będą cztery prostopadłościenne bryły o boku podstawy 70 x 70 cm i wysokości 200 cm. Każda ściana prostopadłościanu będzie ekranem tematycznie związanym z jednym z założeń pałacowych ziemi raciborskiej.

Przygotowanie wystawy poprzedził staranny dobór obiektów. W przypadku pałacu w Łubowicach, miejsca narodzin i dzieciństwa jednego z najwybitniejszych poetów niemieckiego romantyzmu, Josepha von Eichendorffa, istotne było kryterium kultu miejsca. Podobnie rzecz się ma z pałacem w Krzyżanowicach – z racji mecenatu książąt von Lichnowskich miejscem, w którym gościli znani kompozytorzy, Ludwig van Beethoven oraz Franciszek Liszt. Część zabytków ma unikalne walory architektoniczne. Są to zamkowa kaplica św. Tomasza Becketa w Raciborzu, perła wczesnogotyckiej architektury sakralnej na Śląsku; zamek w Tworkowie w latach 1872-74 przebudowany z inicjatywy hrabiego Karla von Saurma-Jeltsch w duchu neorenesansowym według projektu znanego architekta wrocławskiego, Karla Heidenreicha, współautora założeń pałacowych w Kopicach oraz autora przebudowy pałacu w Pławniowicach; pałac w Sławikowie – obiekt z kręgu tzw. "szkoły schinklowskiej" - nurtu w architekturze rezydencjonalnej łączącego w sobie odrodzenie antyku z rehabilitacją średniowiecza oraz elementami renesansu i baroku, cenny z punktu widzenia architektury miejsca i krajobrazu; pałac w Krowiarkach - gruntownie przebudowany w latach 1852-1877 staraniem rodziny von Gaschin-Rosenberg, obiekt o niepowtarzalnej architekturze, dobry przykład stylistycznego pluralizmu trzeciej tercji XIX wieku.

Media zainteresowane patronatem medialnym nad wystawą prosimy o przesłanie logotypów w celu umieszczenia na oficjalnych materiałach promocyjnych - plakatach i zaproszeniach.
Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  0
Pogoda
Katowice