„Pozytywne zmiany w 15-lecie Powiatu Wodzisławskiego” - konkurs fotograficzny

Autor:
rafal
Data publikacji:
17 Październik 2013
Odsłuchaj tekst
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim zaprasza mieszkańców powiatu do udziału w konkursie fotograficznym: „Pozytywne zmiany w 15-lecie Powiatu Wodzisławskiego”.

Celem Konkursu jest ukazanie za pomocą zdjęć pozytywnych zmian zachodzących w otoczeniu mieszkańca powiatu wodzisławskiego na przestrzeni 15 lat i tego, co jego zdaniem wydaje się ciekawe, wyjątkowe i warte pokazania. Dzięki temu zobaczymy powiat wodzisławski z perspektywy mieszkających w nim ludzi. Konkurs ma za zadanie odkrywać, promować i popularyzować zainteresowanie pięknem naszego regionu. Zdjęcia nadesłane na Konkurs powinny zatem stanowić swoistą promocję powiatu wodzisławskiego.Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich mieszkańców powiatu wodzisławskiego, bez względu na wiek, zajmujących się fotografią profesjonalnie bądź amatorsko. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

Uczestnik ma prawo zgłosić maksymalnie 3 prace konkursowe własnego autorstwa.

Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesyłać pocztą lub złożyć osobiście w Kancelariach Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 2 lub przy ul. Pszowskiej 92a w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny” w nieprzekraczalnym terminie – do 10 września 2013 r.

Dla autorów najciekawszych prac przewidziane są cenne nagrody pieniężne i rzeczowe.

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie!

Szczegóły:

http://www.powiatwodzislawski.pl/wez-udzial-w-konkursie-fotograficznym-2.html
Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  0
Pogoda
Katowice