Księstwo górnej Odry, czyli powiat raciborski na 2013 r.

Autor:
rafal
Data publikacji:
17 Październik 2013
Odsłuchaj tekst
Zamek Piastów górnośląskich z przepiękną gotycką kaplicą św. Tomasza Becketa, egipska mumia, unikalna kolekcja technik dentystycznych, najcenniejszy nad górną Odrą rezerwat leśno-statwowy, najstarsza polska kuźnia, gruntownie odnowione XIII-wieczne opactwo cystersów i skansen kolei wąskotorowej w Rudach. Ziemia raciborska z Rudami i Raciborzem - historyczną stolicą Górnego Śląska zaprasza żądnych wrażeń na weekend i wakacje.
Na weekend, na pamiątkę

Zwiedzanie zacznij od zamku piastowskiego na Ostrogu, przy Zamkowej - to siedziba władców Górnego Śląska, jedyny zachowanych zamek spośród XIII-wiecznych śląskich stolic, takiego zabytku nie mają ani Wrocław ani Opole. W Raciborzu zobaczysz dom książęcy, mury obronne, budynek bramny, browar książęcy (piwo przy zamku warzono już w XIII w.) a przede wszystkim kaplicę św. Tomasza Becketa, najładniejszy tego typu obiekt w Polsce, śląską Sainte-Chapelle. Zamek ma, rzecz jasna, swoje tajemnice. Największa to przejście pod Odrą, które wiodło w kierunku kościoła św. Ducha, w lewobrzeżnym Raciborzu. A co na zamku? Jedyna w Polsce ogólnodostępna izba tradycji więziennictwa, unikalne śląskie Sherwood, czyli wspaniała edukacyjna wystawa o leśnictwie i łowiectwie, a do tego skarbiec ze zbrojami i narzędziami tortur oraz szereg wystaw sezonowych. Wszystko o zamku znajdziesz na stronie: zamekpiastowski.pl

Muzeum (dawny kościół św. Ducha) przy ul. Gimnazjalnej - piękny przykład średniowiecznej klauzury dominikanek z unikalną w skali kraju kolekcją egiptiaków – kompletnym pochówkiem znad Nilu, na który składa się mumia około 20-letniej kobiety, kartonaż, dwa sarkofagi i oryginalne urny kanopskie. W prezbiterium dawnego kościoła mieści się nekropolia Piastów i Przemyślidów - jedyne pomiędzy Krakowem a Pragą miejsce, gdzie można zajrzeć do średniowiecznych krypt oraz zobaczyć unikalne zabytki sztuki sepulkralnej. W sąsiednim budynku przy ul. Chopina znajduje się mrożąca krew w żyłach wystawa dawnych technik dentystycznych oraz nieco pogodniejsza, poświęcona piwowarstwu a więc raciborskim pracowniom Gambrinusa.

Kościół św. Jakuba przy Rynku - miejsce szczególne w historii Polski, to tu, w dawnym konwencie dominikanów raciborskich, o. Wincety z Kielczy nie tylko skreślił słowa pierwszego polskiego hymnu Gaude Mater Polonia, ale również spisał - na łamach zaginionej kroniki dominikańskiej - pierwsze polskie zdanie. Fraza ta, przeniesiona potem przez Jana Długosza na łamy jego kronik, brzmiała: gorze szo nam stalo i dotyczyła klęski wojsk polskich w bitwie z Mongołami pod Legnicą w 1241 r.

Wszystko o zabytkach Raciborza znajdziesz TUTAJ (np. zabytki powiatu do ściągnięcia z goraciborz.pl): http://www.goraciborz.pl/

Na bieganie i na kijki


Raciborszczyzna to raj dla miłośników biegania. Stolica powiatu ma szereg ciekawych tras, wiodących m.in. przez Arboretum Bramy Morawskiej, park Zamkowy, park im. Miasta Roth czy nadodrzańskie wały. Trasy prowadzą wśród okazów starodrzewia, a nieraz dawnymi lasami łęgowymi. Idealnie do biegania nadają się lasy wokół Rud i Kuźni Raciborskiej.

Na rower i łyżworolki

Polecamy ścieżki rowerowe wzdłuż wałów Odry na terenie Raciborza; ciekawe ścieżki w gminie Krzyżanowice, wiodące od malowniczych Meandrów Odry do najstarszej polskiej kuźni kowalskiej w Bieńkowicach; położoną wśród rudzkich lasów i na terenie pożarzyszka z 1992 r. ścieżkę ekologiczną i edukacyjną opracowaną przez śląskich leśników; dostarczające wielu wrażeń trasy rowerowe w gminie Rudnik i Pietrowice Wielkie - prawdziwej krainie pałaców i zieleni (Łubowice, Sławików, Krowiarki) a także przeprawę promową Grzegorzowice-Ciechowice, jedyną w województwie śląskim. Na koniec radzimy zajrzeć do Pietrowic, gdzie zachował się jedyny na ziemi raciborskiej drewniany kościółek, a przy nim łaskami słynące źródełko.

Na łódkę i kajak


Nie można ominąć meandrów Odry na pograniczu polsko-czeskim Chałupki-Bogumin. Trasa wiedzie meandrującą naturalnie rzeką, od zabytkowego mostu cesarza Franciszka Józefa i starego zamku - twierdzy Barutswerde do Zabełkowa i Krzyżanowic, gdzie zobaczysz polder Buków i teren, gdzie powstanie słynny już zbiornik Racibórz, największa budowla hydrotechniczna w Polsce, mająca chronić całe dorzecze górnej i środkowej Odry.

Na obserwacje

Masz lornetkę i dużo cierpliwości? Zapraszamy do rezerwatu leśno-stawowego Łężczok z gminie Nędza, największego takiego obszaru w województwie śląskim, obejmującego stary las łęgowy i stawy rybne, słynącego z licznych gatunków fauny i flory, w tym z tzw. czerwonej księgi. Łężczok został niedawno zmodernizowany, a dla ornitologów przygotowano specjalne punkty widokowe i wieże obserwacyjne. Z Łężczoka zapraszamy do Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu, gdzie urządzono unikalne kolekcje roślin a także zaczarowany ogród.
Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  0
Pogoda
Katowice