Dwie industrialne instytucje kultury połączone

Autor:
rafal
Data publikacji:
17 Październik 2013
Odsłuchaj tekst
Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o połączeniu dwóch instytucji kultury: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, dla którego organizatorem jest Województwo Śląskie oraz Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido" w Zabrzu, dla której organizatorami są Gmina Zabrze i Województwo Śląskie. Utworzona w ten sposób wspólna instytucja kultury działać będzie pod nazwą Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.  
Uchwałę w tej sprawie podjął w marcu br. Sejmik Województwa Śląskiego. Zgodnie z ustawą o muzeach placówki muzealne mogą być łączone z innymi instytucjami kultury działającymi na podstawie przepisów o organizowaniu działalności kulturalnej, jeżeli połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań i może nastąpić po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę do Spraw Muzeów. Połączenie Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido" oraz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę do Spraw Muzeów działającą przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na 3 miesiące przed wydaniem aktu o połączeniu instytucji kultury należy podać do publicznej wiadomości informację o zamiarze i przyczynach takiej decyzji.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o planowanym połączeniu
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
i Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido" w Zabrzu

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 406) informuje się o zamiarze połączenia dwóch instytucji kultury: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, dla którego organizatorem jest Województwo Śląskie oraz Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido" w Zabrzu, dla której organizatorami są Gmina Zabrze i Województwo Śląskie w celu utworzenia wspólnej instytucji kultury pn. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, dla której organizatorami będą Gmina Zabrze Województwo Śląskie.

Na połączenie to wyraziła wymaganą prawem zgodę Rada do Spraw Muzeów działająca przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Uzasadnienie

Na terenie Zabrza działają dwie instytucje, których celem jest upowszechnianie historii górnictwa węglowego i tradycji górniczych: Muzeum Górnictwa Węglowego (od 1981 r.), dla którego organizatorem jest od roku 1999 samorząd Województwa Śląskiego oraz Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido" (od 2007 r.) wspólna instytucja kultury Miasta Zabrze i Województwa Śląskiego.

W roku 2003 wymienione jednostki samorządu terytorialnego podpisały porozumienie o współpracy mającej na celu ochronę i rozwój dziedzictwa poindustrialnego Zabrza (w tym udrożnienie na odcinku zabrzańskim kluczowej głównej sztolni dziedzicznej), a docelowo połączenie wszystkich instytucji kultury zajmujących się ochroną tego dziedzictwa w jedną całość.

Obecnie, oprócz bieżącej działalności statutowej, Muzeum Górnictwa Węglowego oraz ZKWK „Guido" prowadzą zadania inwestycyjne wykorzystując szansę, jaką dla ich rozwoju stwarzają środki unijne. W obydwu instytucjach realizowane są projekty, w których instytucje te, na mocy zawartych umów, są dla siebie partnerami. Do najważniejszych należą: „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej", obejmujący m.in. udrożnienie sztolni dziedzicznej, „Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego" , „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen Górniczy Królowa Luiza - II etap" .

W efekcie realizacji projektów m.in. udostępnione będą do zwiedzania różnorodne zabytkowe trasy podziemne obrazujące historię górnictwa, co wraz z edukacyjną, wystawienniczą, konserwatorską i naukową działalnością prowadzoną dotychczas przez Muzeum stwarza szansę na stworzenie instytucji o wyjątkowym potencjale.

Powyższe uwarunkowania są przyczyną podjęcia działań zmierzających do scalenia tych dwóch instytucji w celu wypracowania wielowątkowego programu merytorycznego, wspólnego programu inwestowania i rozwoju, zwłaszcza że zakresy działania obu instytucji pokrywają się i uzupełniają. Połączenie instytucji polega na utworzeniu jednej instytucji, w skład której wchodzą załogi i mienie należące do instytucji podlegających połączeniu.

Uchwałą nr IV/19/2/2012 z dnia 12 marca 2012 r. Sejmik Województwa Śląskiego podjął decyzję o rozpoczęciu procedury zmierzającej do połączenia dwóch instytucji kultury: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, dla którego organizatorem jest Województwo Śląskie i Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido" w Zabrzu, dla której organizatorami są Miasto Zabrze i Województwo Śląskie w celu utworzenia wspólnej muzealnej instytucji kultury prowadzonej przez Miasto Zabrze i Województwo Śląskie. 
Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  1
Pogoda
Katowice