Talenty w trzeźwości ukryte

Autor:
rafal
Data publikacji:
17 Październik 2013
Odsłuchaj tekst
Kolejny już raz do Olsztyna zjechali z całego kraju ludzie, którzy dzięki swojej silnej woli, pomocy i wsparciu bliskich, potrafili zerwać z nałogiem alkoholizmu, na nowo dostrzec piękno tego świata, prezentując swoje talenty literackie i muzyczne na XXI Ogólnopolskim Przeglądzie Abstynenckiej Twórczości Artystycznej. Tegoroczne spotkanie „Zamczysko’ 2012”, którego organizatorami byli Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne w Katowicach i Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie, przy współudziale zainteresowanych urzędów miast i gmin oraz sponsorów, odbyło się na terenie olsztyńskiego zamku w dniach 24-26 sierpnia 2012 r. Organizatorom i uczestnikom przyświecało odwieczne przekonanie, że twórczość artystyczna uduchowia, zbliża ludzi i czyni ich życzliwymi, przynosi pogodę ducha i wewnętrzny spokój.

Celem Przeglądu jest pokazanie szerokiej rzeszy społeczeństwa, że choroba alkoholowa, pomimo zgubnych skutków może być uleczalna, a życie na trzeźwo jest o wiele piękniejsze i radośniejsze. Jak pokazują dotychczasowe doświadczenia, na przestrzeni minionych 21 lat wiele osób uzależnionych przemogło barierę strachu przed trzeźwieniem, zdecydowało się na podjęcie odpowiedniej terapii, powróciło do normalności. Te życiowe decyzje zapadły po szczerych rozmowach z terapeutami, wysłuchaniu świadectw tych, którym się udało i wielu godzinach przemyśleń. Kluczową rolę, stanowiącą duchową terapię, spełnia odprawiana w ramach Przeglądu Msza św. w intencji osób uzależnionych i ich rodzin. 26 sierpnia tegorocznej Eucharystii przewodniczył proboszcz parafii pw.św. Jana Chrzciciela ks. Prał. Ryszard Grzesik. Wielkie wrażenie sprawił zaprezentowany po Mszy św. program artystyczny pt. „Ojcowizna” w reżyserii Józefa Brody i Wiesława Dziewita. Myślą przewodnią programu stały się wyeksponowane w świątyni obrazy prof. Stanisława Baja z Warszawy.

Nadzwyczaj bogaty i urozmaicony program imprezy, spotkania z ludźmi kultury, sztuki, teatru, ruchów trzeźwościowych, warsztaty tematyczne, występy amatorów i renomowanych zespołów muzycznych, świadectwa byłych alkoholików oraz wspaniała atmosfera pełna rodzinnego ciepła, pokazały kolejny raz potrzebę wspólnych kontaktów i prawdę, że trzeźwiejący alkoholicy oprócz wartościowego życia w rodzinie i solidnej, uczciwej pracy potrafią tworzyć dobra duchowe w postaci poezji, twórczości muzycznej i wielu innych form artystycznych.

Znamiennym jest, że w Przeglądzie uczestniczą całe rodziny, w tym coraz więcej dzieci, dla których jest to wspaniała forma edukacji na temat wartościowych form wypoczynku w rodzinie z pełnym zachowaniem trzeźwości. Oprócz doskonałego klimatu, Organizatorzy zadbali o atrakcyjne nagrody, dyplomy i upominki dla wszystkich uczestników.


Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  0
Pogoda
Katowice