INDUSTRIADA 2012 w liczbach

Autor:
rafal
Data publikacji:
17 Październik 2013
Odsłuchaj tekst
W dniu Święta Szlaku w 15 zabytkach techniki ankieterzy niezależnego instytutu badawczego ARC Rynek i Opinia na zlecenie Śląskiej Organizacji Turystycznej przeprowadzili badania wśród 629 losowo wybranych uczestników INDUSTRIADY.

Wyniki zrealizowanych badań pokazują, że uczestnicy INDUSTRIADY z roku na rok coraz lepiej ją oceniają. Tegoroczną edycję Święta Szlaku chwali aż 94% badanych. 71% respondentów oceniło INDUSTRIADĘ „bardzo dobrze", a 23% określiło ja słowami „raczej dobrze". W ubiegłym roku było to odpowiednio 55% i 34%.W 2011 średnia ocen wynosiła 4,47 (na 5 pkt. możliwych), w tym roku było to już 4,67.

Rośnie liczba osób, które rozpoznają markę INDUSTRIADA i świadomie uczestniczą w Święcie Szlaku Zabytków Techniki. W 2011 r. 66% badanych potrafiło spontanicznie wymienić nazwę imprezy, w której uczestniczyli. W 2012 było to już 81% badanych osób.

INDUSTRIADA rok po roku przyciąga coraz więcej osób, które nigdy wcześniej nie były w danym zabytku techniki. W 2011 r. stanowili oni 44% uczestników INDUSTRIADY, w 2012 aż 49% respondentów po raz pierwszy w swoim życiu odwiedziło dany obiekt zlokalizowany na Szlaku Zabytków Techniki.

Rośnie liczba tzw. „adwokatów marki", czyli osób zadowolonych z INDUSTRIADY i gotowych polecać ją znajomym. W ubiegłym roku wskaźnik skłonności do rekomendacji wynosił 8,63 (w skali 0-10), w 2012 roku już 8,91.

Przy wyborze miejsca wizyty coraz mniejsze znaczenie ma bliska lokalizacja zabytku (w 2011 r. wskazywało na nią 33% respondentów, w 2012 już tylko 26%), rośnie zaś waga programu (2011 r. -18%, 2012 r. - 20%) oraz samo zainteresowanie zabytkami (2011 r. -16%, 2012 r. -18%) i wpływ znajomych oraz rodziny (2011 r. -14%, 2012 r. -15%).

Uczestnicy INDUSTRIADY coraz chętniej odwiedzają więcej niż jeden obiekt (2011 r. - 20%, 2012 r. - 29%). Impreza ma coraz więcej wiernych uczestników - mniej więcej co piąty jej uczestnik (19%) deklarował, że brał udział we jej wcześniejszej edycji. W przypadku INDUSTRIADY 2012 aż 37% badanych deklarowało swój udział w poprzednich dwóch edycjach, z czego 32% w I edycji, a aż 68% w II edycji.

Aż 92% badanych deklarowało swój udział w kolejnej edycji Święta Szlaku. 69% badanych twierdziło, iż zdecydowanie weźmie w niej udział, a 23%, że raczej tak.
Rośnie liczba osób, które uważają, że INDUSTRIADA dobrze promuje region (2011 r. - 92%, 2012 r. - 96%).

Od 17 maja do 9 lipca zgromadzono 711 materiałów na temat INDUSTRIADY. Wartość ekwiwalentu reklamowego dla wszystkich publikacji wynosi aż 3 020 806,76 zł.

Najwięcej informacji pojawiło się w internecie - 563. W prasie odnotowano 109 tekstów, natomiast w mediach RTV pojawiło się 39 materiałów. Aż 56% publikacji miało charakter pozytywny, 44% było neutralne. Nie odnotowano żadnego tekstu negatywnego.

Zdecydowana większość publikacji to artykuły, czyli formy objętościowo największe. Zgromadzono ich 409, co daje przeszło 57%. Najczęściej media zapowiadały imprezę oraz zapraszały do wzięcia w niej udziału. Część materiałów podsumowywała wydarzenie, informowała o programie czy wspominała o rekordowej frekwencji. Zdecydowanie najwięcej informacji na temat INDUSTRIADY opublikowały media z województwa śląskiego. Sporo publikacji pojawiało się także w województwach łódzkim, pomorskim i małopolskim. W mediach ogólnopolskich pojawiło się 19% wszystkich materiałów.

Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  0
Pogoda
Katowice