Nieznany modernizm. Architektura Górnego Śląska w okresie międzywojennym

Autor:
rafal
Data publikacji:
17 Październik 2013
Odsłuchaj tekst
Wystawa wieńcząca przedsięwzięcie pod tym tytułem zostanie otwarta 29 maja 2012 r. pomiędzy godzinami 11.00 a 13.30. Projekt powstał i został zrealizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących  i Słabosłyszących w Raciborzu. - Poświęcony jest architekturze Górnego Śląska w okresie międzywojennym. Zakładał wspólne polsko-czeskie opracowanie zagadnienia, które dotychczas nie doczekało się publikacji ani opracowania, czy katalogu prezentującego piękne obiekty, zaprojektowane w stylu modernistycznym, rozsiane po miastach, miasteczkach i wsiach Górnego Śląska. Projekt zakładał wytypowanie 40 obiektów; 20 na terenie Górnego Śląska będącego w granicach RP oraz 20 w Republice Czeskiej, ich naukowe opracowanie, odszukanie archiwalnej dokumentacji tj. dawnych zdjęć, pocztówek, planów budowlanych, czy rysunków i zestawienie z innymi realizacjami na świecie w tym okresie. Zebrane materiały w ramach kwerendy archiwalnej, a także współczesne zdjęcia wytypowanych obiektów, wykonane przez uczniów Ośrodka dla Niesłyszących w Raciborzu kształcących się w zawodzie fototechnika, oraz opisy historii i formy budynków umieszczono na 42 planszach wystawienniczych.
Stały się też częścią katalogu. Katalog będący przewodnikiem po wystawie jest również naukowym opracowaniem z dziedziny historii architektury, gdzie prezentowane są opisy formy i historii, przygotowane przez polskich i czeskich naukowców. Wydano go w 4 językach: polskim, czeskim, angielskim i niemieckim. Wystawa przybliży zwiedzającym niezwykłość obiektów, wśród których upływa nasze codzienne życie, a z wyjątkowości których nie zawsze zdajemy sobie sprawę. Świadomość wyjątkowości otaczającej nas zabudowy może przyczynić się do większej dbałości i chęci zachowania w niezmienionym stanie dziedzictwa naszej ziemi anonsują organizatorzy.
Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  0
Pogoda
Katowice