Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin…

Autor:
rafal
Data publikacji:
17 Październik 2013
Odsłuchaj tekst
… to tytuł nowego projektu, który wspólnie realizują Starostwo Powiatowe oraz Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej z siedzibą w Gliwicach. Pierwsze spotkanie odbędzie się we wtorek (27 marca) w Zamku Piastowskim w Raciborzu. Początek o godz. 17.00.
Referat pt. Władza i ekonomia. Okresy prosperity gospodarczej ziemi raciborskiej w aspekcie jej wielonarodowości (1200-1918) wygłosi Grzegorz Wawoczny. Mowa będzie m.in. o przodkach dzisiejszych Belgów i Holendrów – założycielach Raciborza, roztropnych Piastach i władzach miasta w XIX wieku, chciwych rzeźnikach, wygnaniu Żydów, raciborskim imperium tytoniowym oraz rodzinie von Ratibor.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców, działaczy i młodzież powiatu raciborskiego zainteresowanych poznaniem historii ziemi raciborskiej. Projekt jest finansowany ze środków zwrotnych Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych, pochodzących z wcześniejszych dotacji Rządu Republiki Federalnej Niemiec. W ramach inicjatywy odbędzie się seria 7 spotkań i odczytów wraz z dyskusją, poświęconych tematom, dotyczącym historii, tradycji, dziedzictwu kulturowemu powiatu raciborskiego. Do udziału w charakterze referentów zaproszono zarówno osoby profesjonalnie zajmujące się historią, jak również historyków-amatorów.

Adresatami spotkań są mieszkańcy naszego regionu, a w szczególności: politycy komunalni, członkowie mniejszości niemieckiej, organizacje społeczne, naukowcy, instytucje kultury, młodzież, nauczyciele historii, języka polskiego, języka niemieckiego, duchowieństwo, liderzy ścieżek edukacyjnych. Głównymi celami projektu jest przełamywanie meandrów historii dawnych niemieckich, a dziś polskich ziem, wzmocnienie i aktywne kształtowanie tożsamości regionalnej oraz wspieranie pozytywnych stosunków i dialogu pomiędzy większością polską i mniejszością niemiecką.
 
Ostatnia modyfikacja: rafal
Wyświetlenia:  1
Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  0
Pogoda
Katowice