Śląskie krupnioki - będzie rejestracja?

Autor:
rafal
Data publikacji:
17 Październik 2013
Odsłuchaj tekst
 W Urzędzie Marszalkowskim Województwa Śląskiego odbyło się kolejne spotkanie konsulatacyjne w sprawie wpisania ślaskiego krupnioka na listę Chronionych Oznaczeń Geograficznych. Urzędnicy zachęcają producentów tej regionalnej potrawy do dzielenia się ich spostrzeżeniami dot. certyfikacji.Podczas spotkania zapoznano się ze stanem przygotowań do rejestracji krupnioka śląskiego w systemie Chronionych Oznaczeń Geograficznych (CHOG). Pierwszym krokiem w tym procesie jest założenie formalnej grupy producentów, która będzie mogła złożyć stosowny wniosek o rejestrację produktu w systemie unijnym. Kolejny krok to określenie obszaru wytwarzania krupnioka, ustalenie dokładnej specyfikacji produktu oraz udokumentowanie historii, znaczenia i związku z obszarem wytwarzania.

Powołano także nieformalną grupę roboczą odpowiedzialną za sprawy związane z powołaniem i rejestracją stowarzyszenia oraz za doprowadzenie do rejestracji produktu. Producenci krupnioka śląskiego zadeklarowali chęć przystąpienia do grupy producenckiej oraz wyrazili gotowość włączenia się w proces rejestracji.

W spotkaniu uczestniczyli producenci krupnioka oraz przedstawiciele Śląskiego Cechu Rzeźników i Wędliniarzy, Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Śląskiej Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, a także Wydziału Gospodarki, z którego inicjatywy rozpoczęto w naszym województwie działania związane z rejestracją produktu.

Kolejne spotkanie planowane jest 27 lutego br. Zaproszono na nie producentów krupnioka śląskiego z województwa opolskiego oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, inicjatorów rejestracji krupnioka śląskiego w systemie Chronionych Oznaczeń Geograficznych (CHOG).

* * *
Dla przypomnienia:
Od 1 maja 2004 r., tj. od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej polscy producenci żywności mogą starać się o wpisanie produktów regionalnych do Rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych lub do Rejestru Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności. Zgodnie z przepisami zarejestrowane nazwy są chronione przed:
- wszelkim bezpośrednim lub pośrednim wykorzystywaniem w celach komercyjnych zarejestrowanej nazwy dla produktów nieobjętych rejestracją, o ile produkty te są porównywalne do produktów zarejestrowanych pod tą nazwą lub jeśli stosowanie nazwy narusza prestiż chronionej nazwy;
- każdym niezgodnym z prawem zawłaszczeniem, imitacją lub aluzją, jeśli nawet prawdziwe pochodzenie produktu jest zaznaczone lub chroniona nazwa została przetłumaczona, lub towarzyszy jej wyrażenie „w stylu", „rodzaju", „przy użyciu metody", „tak jak produkowane w", „imitacja" lub „podobne";
- wszelkimi innymi fałszywymi lub mylącymi danymi odnoszącymi się do miejsca pochodzenia, właściwości lub podstawowych cech produktu na opakowaniu wewnętrznym lub zewnętrznym, w materiale reklamowym lub dokumentach odnoszących się do danego produktu lub na opakowaniu produktu w pojemniku, mogącym stworzyć fałszywe wrażenie co do jego pochodzenia;
- wszelkimi innymi praktykami mogącymi wprowadzić w błąd zainteresowanych co do prawdziwego pochodzenia produktu.

Najistotniejsze cechy oznaczenia: Chronione Oznaczenie Geograficzne (CHOG):
- nazwa produktu powinna wykorzystywać nazwę regionu, konkretnego miejsca lub też w wyjątkowych przypadkach kraju, gdzie dany wyrób jest produkowany,
- istnieje związek pomiędzy produktem a obszarem, z którego ten produkt pochodzi;
wymagane jest, aby co najmniej jeden (a nie wszystkie) z etapów całego procesu produkcyjnego - tzn. wytwarzanie surowców, produkcja wyrobu lub przygotowywanie do sprzedaży - odbywał się na obszarze, do którego nawiązuje,
- produkt posiada szczególną, specyficzną jakość, renomę, cieszy się uznaniem lub też posiada inne cechy przypisywane pochodzeniu geograficznemu,
- jako Chronione Oznaczenia Geograficzne zarejestrowane mogą zostać także niektóre tradycyjne niegeograficzne nazwy określające produkt rolny lub środek spożywczy - np. rogal świętomarciński (z województwa wielkopolskiego).

Zwracamy się do producentów krupnioka śląskiego o przesyłanie uwag dotyczących granic wytwarzania krupnioka. Granice te powinny być zgodne z prawdą historyczno-etnograficzną, aby łatwo było udowodnić związek pomiędzy produktem a obszarem, z którego pochodzi.

Prosimy również o uwagi dotyczące procesu wytwarzania krupnioka śląskiego.

Firmy zainteresowane włączeniem się w proces rejestracyjny prosimy o złożenie deklaracji i przesłanie jej do Wydziału Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - faks 32 77 40 062.

Osoby odpowiedzialnie za projekt:
- Agnieszka Kotwa - Wydział Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (tel. 32 77 40 080, e-mail: akotwa@slaskie.pl),
- Grzegorz Miketa - Dyrektor Śląskiego Cechu Rzeźników i Wędliniarzy w Katowicach (cech@cech-wedliniarzy.pl, tel. 32 781 07 31, 722 006 400),
- Celina Nierodkiewicz - Zakłady Mięsne Mysłowice „MYSŁAW" Sp. z o.o. (chelbik@myslaw.pl, tel. 600 833 603: sekretarz Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego).

 Źródło: www.slaskie.pl
Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  0
Pogoda
Katowice