Spory z historią w Muzeum w Gliwicach

Autor:
rafal
Data publikacji:
17 Październik 2013
Odsłuchaj tekst
W lutym tematem spotkania w ramach "Sporów z historią" będzie "Religiopodobny komunizm - świecka kultura socjalistyczna i rytualne obrzędy w PRL". 18 lutego (piątek) godzina 17:00, Willa Caro.W jakim sensie i dlaczego możemy mówić o religiopodobnym komunizmie oraz o działaniach państwa mających na celu wyrugowanie tradycyjnej religijności z przestrzeni publicznej?

Dyskutują: dr Łucja Marek i Bogusław Tracz z Instytutu Pamięci Narodowej

W okresie PRL władze państwowe dążyły do zakreślenia granic moralnych i etycznych zachowań społeczeństwa, przy jednoczesnej eliminacji z życia społecznego tradycyjnych instytucji, zwłaszcza Kościoła. Organizacje społeczne i polityczne wspierały w tych zamierzeniach rządzącą PZPR, poprzez krzewienie „światopoglądu materialistycznego” oraz upowszechnianie świeckiego stylu życia. Do szczególnie „zasłużonych” w tej kwestii należały: Towarzystwo Szkoły Świeckiej i Stowarzyszenie Ateistów i Wolnomyślicieli. W 1969 r. organizacje te połączyły się tworząc ogólnopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej. Od jego członków wymagano przede wszystkim lansowania świeckich obyczajów i obrzędów oraz propagowania „socjalistycznej moralności” i wynikających zeń „laickich zasad współżycia społecznego”. Paradoksalnie nowe obrzędy i zwyczaje do złudzenia przypominały ich tradycyjne, religijne odpowiedniki.
Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  0
Pogoda
Katowice