Stanie średniowieczny gród w Będzinie

Autor:
rafal
Data publikacji:
17 Październik 2013
Odsłuchaj tekst
Trzy wieże, mur kurtynowy z mostem zwodzonym, kramy m.in. o takie atrakcje architektoniczne może wzbogacić się będzińskie Wzgórze Zamkowe. Projekt unikatowy w skali kraju będzie realizowany właśnie w Będzinie.

W nowym kształcie Wzgórze zyska niezwykły wygląd – od strony al. Kołłątaja przywrócona zostanie sylweta zamku Dolnego, mur obwodowy oraz wieża furty zamkowej. W koncepcji zakłada się również nadbudowanie zachodniego muru obwodowego, przywrócenie południowego muru obwodowego, budowę trzech wież: bramnej, mieszkalnej oraz furty miejskiej. - Realizację zadania „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia” rozpoczniemy w przyszłym roku – mówi prezydent miasta Radosław Baran - Większość projektów mamy już ukończonych. Opracowano m.in. „Koncepcję rekonstrukcji Dolnego Zamku w Będzinie wraz z terenem przyległym”, wykonano także projekt budowlano - wykonawczy „Remontu i podświetlenia murów miejskich w rejonie ulic Modrzejowskiej i Zawale”. Rozmachu z jakim podchodzimy do realizacji projektu mogą nam pozazdrościć miłośnicy zamków nie tylko w kraju.

Wykonano projekt budowlano-wykonawczy „Zabezpieczenie i adaptacja podziemi będzińskich” (2008 r.). Opracowywany jest projekt budowlano - wykonawczy „Rewaloryzacja parku na Wzgórzu Zamkowym wraz z infrastrukturą i małą architekturą”. Ponadto powstaje projekt budowlano-wykonawczy na przebudowę układu komunikacyjnego Wzgórza Zamkowego wraz z realizacją infrastruktury turystycznej. Projekt budowlany kładki nad Czarną Przemszą będzie wykonany jeszcze w tym roku. Ostatnim elementem projektu jest amfiteatr, który zostanie połączony kładką z rozbudowanym Zamkiem po drugiej stronie rzeki. Z pierwszymi reakcjami mieszkańców, w tym m.in. członków będzińskich stowarzyszeń zapoznawali się pomysłodawcy przebudowy podczas konsultacji społecznych.

Niezwykła „Koncepcja rekonstrukcji Dolnego Zamku w Będzinie wraz z terenem przyległym” była prezentowana podczas spotkania w ramach realizacji projektu subregionalnego „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia”. W Urzędzie Miejskim 25 czerwca br. projektanci z „Autorskiej Pracowni arch. Macieja Małachowicza” przedstawili efekty swych prac projektowych zleconych przez Urząd Miejski w Będzinie.

- Zadanie było niezmiernie trudne. Nie jest możliwa wierna rekonstrukcja dawnych zabudowań choć z wielką starannością opieraliśmy się na wynikach wykopalisk archeologicznych prowadzonych na Wzgórzu Zamkowym – mówi jeden z projektantów dr inż. arch. Maciej Małachowicz – Przygotowany przez nas projekt ma cechy dydaktycznej rekonstrukcji. Prześledzenie wyników dotychczasowych badań archeologicznych i w oparciu o nie podjęcie się projektu wykonywane jest rzadko. Myślę, że to uroczy eksperyment. Będzin ma niezwykłe walory krajobrazowe i pięknie podkreśli je przedstawiony przez nas projekt Dolnego Zamku. To miejsce będzie jeszcze bardziej malownicze.

Zakłada się, że do 2013 r. wprowadzone będą nowe funkcje gospodarcze, turystyczne i rekreacyjne Wzgórza Zamkowego. Zagospodarowanie Wzgórza może stać się jedną z największych atrakcji naszego regionu m.in. poprzez wykorzystanie unikatowego w skali regionu Zamku, zabytkowych murów miejskich, dobudowę Dolnego Zamku oraz zagospodarowanie i udostępnienie podziemi Wzgórza Zamkowego. Ogólny koszt tej realizacji wyniesie około 20 mln zł.

Celem projektu jest zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa historycznego i kulturowego Zagłębia. Przebudowa Wzgórza Zamkowego pozwoli również na wykreowanie Będzina jako miejsca organizacji imprez kulturalnych i muzycznych o charakterze międzynarodowym i ogólnopolskim. Będzin realizuje kolejnych pięć projektów wspieranych ze środków unijnych. Dwa w ramach Gospodarczej Bramy Śląska, trasa rowerowa powstanie w ramach projektu „Centrum sportów letnich i wodnych – Pogoria”, ponadto planowana jest realizacja projektu „Europejskie dziedzictwo kultury przemysłowej – Cementownia Grodziec” i sieć szerokopasmowa w ramach projektu subregionalnego „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Gmina Będzin”.
Marzena Karolczyk
źródło: www.bedzin.pl
 
Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  0
Pogoda
Katowice