Powiat Wodzisławski: XXII Powiatowy Rajd Rowerowy już 27 sierpnia! [RUSZYŁY ZAPISY]

Autor:
NATALIA HOŁYK
Data publikacji:
26 Lipiec 2023
Odsłuchaj tekst

 

Ten kultowy już rajd, będący największą tego typu imprezą w Krainie Górnej Odry. W tym roku Powiat Wodzisławski organizuje XXIII edycję rajdu, która odbędzie się w niedzielę, 27 sierpnia. Trasa Rajdu prowadzić będzie z Wodzisławia Śląskiego do Pszowa przez Turzę Śląską, Gorzyce, Bełsznicę, Odrę, Buglowiec, Syrynię oraz Zawadę, a łączna długość trasy wynosi 31 km. A co najważniejsze - właśnie ruszyły zapisy! 

Program rajdu prezentuje się następująco:

  • 08:30-10:30 – rejestracja uczestników w Biurze Rajdu,
  • 11:00 – start MOSIR Centrum w Wodzisławiu Śląskim,
  • 14:30-15:00 – meta parking obok rynku w Pszowie,
  • 15:30 – wydawanie posiłku regeneracyjnego,
  • 15:30 – atrakcje dla uczestników, konkurencje sportowe z nagrodami, występy artystyczne.

Co ważne, udział w rajdzie jest dobrowolny i bezpłatny. Każdy uczestnik bierze udział w imprezie wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się:

  • telefonicznie pod numerami tel. 32 412-09-61 oraz 32 41-20-949 w godzinach pracy urzędu,
  • osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Pszowskiej 92a w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu/III piętro pok. 313, w godzinach pracy urzędu.

Rejestracji można dokonywać do 23 sierpnia 2023 r. do godziny 15:30.

 

Informacje organizacyjne przekazane przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim: 

Każdy uczestnik jest zobowiązany w dniu imprezy (tj. 27 sierpnia) do złożenia w Biurze Rajdu (na miejscu startu) formularza z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie oraz wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację wizerunku oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Ze względu na zwyczajowe bardzo duże zainteresowanie udziałem w Rajdzie zgłoszenia dokonane po 23 sierpnia będą możliwe wyłącznie za zgodą Organizatora i w razie niewyczerpania limitu zgłoszeń bez gwarancji otrzymania świadczeń wymienionych w § 3 ust. 15 regulaminu.

W celu potwierdzenia swojego udziału w rajdzie, każdy uczestnik zobowiązany jest do stawienia się 27 sierpnia na starcie Rajdu w godz. 8.00-10.30 (w Biurze Rajdu) wraz z formularzem (do pobrania poniżej).

Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 15 lat biorą udział w rajdzie pod warunkiem przekazania Organizatorowi zgody rodzica wraz z numerem kontaktowym do rodzica lub opiekuna prawnego oraz formularza (do pobrania poniżej).

Osoby, które nie ukończyły 15 roku życia biorą udział w rajdzie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która bierze na siebie pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo podczas trwania imprezy. W przypadku, gdy osobą dorosłą nie jest rodzic ani opiekun prawny, opiekun jest zobowiązany przedłożyć Organizatorowi pisemną zgodę rodzica bądź prawnego opiekuna (wraz z numerem kontaktowym) do udziału w rajdzie wyrażoną na formularzu (do pobrania poniżej).

Organizator informuje także, że udział w imprezie związany jest z wysiłkiem fizycznym. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest odpowiedni stan zdrowia i nieposiadanie przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Rajdzie.

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania udziału w imprezie!

 

Do pobrania:

REGULAMIN RAJDU 

FORMULARZ OŚWIADCZENIA 

 

 

Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  133