Muzeum Odry w miejsce dawnego przejścia granicznego

Data publikacji:
27 Marzec 2019
Odsłuchaj tekst

Gmina Krzyżanowice zdobyła unijną dotację na projekt pod nazwą Ekoturystyka - Atrakcje dorzecza Górnej Odry. Dzięki temu stare przejście graniczne zamieni się w atrakcję turystyczną.

- Projekt złożony do konkursu z Miastem Bogumin zakłada utworzenie Centrum Górnej Odry poprzez zagospodarowanie budynków byłego przejścia granicznego w Chałupkach, gdzie planowane jest utworzenie interaktywnej ekspozycji muzealnej przedstawiającej naturalne procesy przyrodnicze i korytotwórcze swobodnej migracji Odry na odcinku granicznym pomiędzy Boguminem a ujściem Olzy wraz z fauną i florą jak również ekspozycję Czarnego Dębu występującego jako kopalina na terenie Gminy Krzyżanowice. Uzupełnieniem dodatkowym ekspozycji będzie biblioteka z księgozbiorem tematycznym o rzece Odrze oraz opracowaniami powstałymi podczas badań WWF Polska nad procesami związanymi z ochroną i promocją unikatowego odcinka Odry tj. Granicznych Meandrów Odry - informuje Urząd Gminy w Krzyżanowicach. Czeski zakres polega na rozbudowie infrastruktury wodniackiej przy jeziorze Vyrbickim wraz z posadowieniem innowacyjnych ekomol - naturalne pomosty, po których turysta może przejść i zobaczyć naturę jeziora bez ingerencji w naturalny ekosystem. Głównym celem projektu jest poprawa warunków rozwoju turystyki.

Budżet całego projektu wynosi 1 226 734,73 euro, a koszty kwalifikowalne 1 226 734,73 euro. Dofinansowanie dla całego projektu to kwota 1 042 724,52 euro. Po stronie gminy Krzyżanowice to 754 277,77 euro, a dofinansowanie 641 136,11 euro.

Gminę Krzyżanowice czeka: przebudowa budynku byłego przejścia granicznego na Centrum Górnej Odry (wykonanie sal ekspozycyjnych, przebudowa układu pomieszczeń, odnowienie elewacji, zagospodarowanie terenu wokoło); opracowanie ekspozycji multimedialnej wraz z zakupem sprzętu i oprogramowania w celu przygotowania multimedialnej ekspozycji; zakup wyposażenia sal wystawienniczych oraz wykonanie tablic promocyjnych.

Dofinansowanie przyznano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. Projekt CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001849 pn. „Ekoturystyka - Atrakcje dorzecza Górnej Odry”.

Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  3
Pogoda
Katowice