KAMIEŃ JAK PNIOWIEC

Data publikacji:
11 Marzec 2019
Odsłuchaj tekst

- Ośrodek w Rybniku-Kamieniu jest głęboko zakorzeniony w świadomości mieszkańców, jako miejsce rekreacji i odpoczynku. Rybniczanie z sentymentem wspominają funkcjonujące tutaj przez wiele lat kąpielisko, bo dla wielu z nich było ono wtedy synonimem letnich wakacji, beztroskiego wypoczynku nad wodą – przypomina Piotr Kuczera, prezydent Rybnika. – I choć to miejsce wciąż oferuje szerokie możliwości spędzania wolnego czasu, jak pluskadełko, plac zabaw, siłownia na wolnym powietrzu czy boiska do piłki plażowej i nożnej, to tęsknota za basenem wciąż jest bardzo żywa. Dlatego biorąc pod uwagę powodzenie, jakim cieszyło się otwarte w ubiegłym roku kąpielisko Pniowiec, zdecydowaliśmy zorganizować w Kamieniu podobne miejsce na bazie niecki dawnego basenu – mówi prezydent.

Całość prac na terenie ośrodka, które odbywać się będą na zasadzie remontu istniejącej infrastruktury, ma doprowadzić do przekształcenia niecki po basenie w naturalne kąpielisko. Jest to możliwe dzięki tzw. „czystej wodzie”, która jest efektem inwestycji w kanalizację.

- Przed decyzją o przystąpieniu do inwestycji, została dokonana ocena stanu technicznego urządzeń wodnych oraz grobli. Stworzono szczegółowy harmonogram prac, projekt zagospodarowania terenu, dokonano uzgodnień co do rodzaju prac, czasu ich trwania i kosztów – mówi Rafał Tymusz, dyrektor MOSiR w Rybniku.

Prace planowane w 2019 roku obejmą budowę plaży od strony wschodniej, budowę tzw. plaży suchej w miejscu byłego brodzika, przygotowania powierzchni pod podesty widokowe, wymianę elementów komory na tarasie WOPR oraz poniżej kąpieliska, a także stworzenia ciągów pieszo-rowerowych. Remont dotyczyć będzie także elementów małej architektury (ławki, balustrady), roślinności wraz z nasadzeniami oraz prac związanych z oświetleniem terenu. Koszt całości szacowany jest na 3,4 mln zł.

W latach kolejnych planowane jest przeprowadzanie napraw i remontów w zakresie techniczno-budowlanym istniejącego obiektu. Warto zaznaczyć, że szacunkowa kalkulacja budowy podobnego obiektu od stanu zerowego opiewa na blisko 13 mln zł.

Ciekawostką jest fakt, że podczas prac wstępnych na terenie ośrodka w Kamieniu stworzono plan naturalizacji przyrodniczej terenu. Na całym obszarze inwestycji planowane jest stworzenie nowego zbiorowiska oraz renaturalizacja istniejącego. Będą wykonane nasadzenia w postaci roślin łęgowych, roślin szuwarowych, łąki, traw oraz krzewów.

Zinwentaryzowano tutaj również żerowiska ptaków: jeden gatunek objęty ochroną – błotniak stawowy (Circus aeruginosus), dwa gatunki ssaków podlegających ochronie częściowej – bóbr europejski (Castor fiber) i wydra (Lutra lutra) i jeden objęty ochroną czynną ścisłą – nocek duży (Myotis myotis). Wykazano również obecność 20 gatunków mchów, dwa gatunki mięczaków, 8 gatunków płazów i 4 gatunki gadów. Wszystkie gatunki podlegają ochronie prawnej.

 

Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  3
Pogoda
Katowice