II OGÓLNOPOLSKI BIEG TROPAMI ŚLĄSKICH DINOZAURÓW

Miejscowość:
Pawonków
Odsłuchaj tekst
Dodaj do planera
Rozpoczęły się przygotowania do II Ogólnopolskiego Biegu Tropami Śląskich Dinozaurów . Trwają zapisy osób chętnych do udziału w w/w biegu który zaplanowany jest na początek maja.

Bieg - podobnie jak w roku ubiegłym ma charakter biegu przełajowego i odbywać się będzie na dystansie 10 km.

tegoroczna trasa biegu (o ile warunki pogodowe pozwolą) przebiegać będzie przez tereny wykopalisk paleontologicznych gdzie w 2006 roku młodzi polscy naukowcy z PAN-u i UW dokonali sensacyjnych odkryć min. kości Smoka- pierwszego polskiego dinozaura drapieżnego.
Regulamin biegu na dystansie 10km
 
I. Organizator

Organizatorem II Ogólnopolskiego Biegu Tropami Śląskich Dinozaurów jest:
Muzeum Paleontologiczne w Lisowicach, oraz Lokalne Centrum Społeczno - Kulturalne w Lisowicach.

Partnerzy:
 • Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi UŚ Wydział w Sosnowcu
 • Muzeum Ewolucji w Warszawie3
 • Muzeum Minerałów Roberta Borzęckiego w Nowej Rudzie
 • Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
 • Spichlerz Górnego Śląska
 • Centrum Kultury Zamek w Toszku
 • Inspiration-Studio
 • FHU Wygodny Mebel

Patronat sportowy:
 • Marcin Świerc

Opieka medialna:
 • Polskie Radio Katowice
 • Gazeta Lubliniecka

II. Termin i miejsce

1. Bieg odbędzie się 1 maja 2013 roku.
2. Start nastąpi w Lisowicach, spod budynku LCSK o godzinie 11.00. Meta będzie w tym samym miejscu.
3. Trasa nie posiada atestu PZLA, a jej długość wynosi 10 km.
4. Trasa ma charakter przełajowy: 40% asfalt, 35% szutry, 25% drogi polne.
5. Bieg odbywa się na ulicach wyłączonych z ruchu kołowego.
6. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Straży oraz osób zabezpieczających trasę biegu.

III. Warunki uczestnictwa, opłaty.

1. W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 1.05.2013 r. ukończą 16 lat i opłacą wpisowe, a zawodnicy nie pełnoletni muszą okazać zgodę rodziców.
2. Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność.
3. Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej traktowane jest jako przyjęcie warunków regulaminu biegu.
4. Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów przez okazanie dokumentu ze zdjęciem oraz złożenie podpisu na karcie startowej.
5. Opłata startowa w II Ogólnopolskim Biegu Tropami Śląskich Dinozaurów wynosi:
 • do 15 marca 2013 r. - 20 zł
 • do 20 kwietnia 2013 r. - 30 zł
 • 1 maja 2013 r. płatność w Biurze Zawodów - 40 zł
O terminie wpłaty decyduje data wpływu środków na konto organizatora.
6. Prawo do bezpłatnego startu w biegu mają:
 • zawodnicy zaproszeni przez Dyrektora Biegu,
 • zwycięzcy kategorii generalnej kobiet i mężczyzn w poprzedniej, pierwszej edycji biegu.
7. Raz wniesiona opłata startowa nie ulega zwrotowi. Opłaty startowej nie można przenosić na innego zawodnika.
8. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
9. Opłata startowa obejmuje:
 • numer startowy + agrafki
 • pamiątkowy medal dla osób, które ukończą bieg
 • zestaw upominków przygotowany przez sponsorów i patronów biegu

IV. Zgłoszenie

1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej http://formularz.ultimasport.pl/128/ od 28 stycznia 2013 do 20 kwietnia 2013 r. Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze Zawodów w dniu zawodów - 1 maja 2013 r.
2.Wpłaty należy dokonywać na konto organizatora:
BS Leśnica 77 8907 1092 2010 9000 4405 0001, w tytule wpłaty należy wpisać: imię, nazwisko oraz adres zamieszkania
3.Organizator może zamknąć wcześniej listę startową ograniczając ilość startujących osób.
4.Odbiór numerów startowych i pakietów będzie możliwy w Biurze Zawodów mieszczącym się w LCSK w Lisowicach,po dokonaniu opłaty startowej i okazaniu dowodu tożsamości.
5.Biuro Zawodów będzie czynne:
 • 1 maja 2013 r. w godz. 8.00- 10.45(zapisy, weryfikacja i wydawanie pakietów)

V. Nagrody i klasyfikacje

1. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu, oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia nagród.
2. Każdy uczestnik biegu spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg otrzyma medal okolicznościowy.
3. Klasyfikacja II Biegu Tropami Śląskich Dinozaurów prowadzona będzie w następujących kategoriach:
- generalna: kobiet i mężczyzn
- wiekowa: kobiet i mężczyzn
 • K 20 od 16 do 29 lat
 • K 30 od 30 do 39 lat
 • K 40 od 40 do 49 lat
 • K 50 powyżej 50 lat
 • M 20 od 16 do 29 lat
 • M 30 od 30 do 39 lat
 • M 40 od 40 do 49 lat
 • M 50 od 50 do 59 lat
 • M 60 od 60 do 69 lat
 • M 70 powyżej 70 lat
- mieszkańcy Lisowic
- KS UNIA Lisowice
4. Nagrody się nie dublują.

VI. Pomiar

1. Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
Oficjalnym czasem jest czas brutto.

VII. Punkty z wodą, depozyt, szatnie

1. Punkty z wodą mineralną będą znajdowały się w dwóch miejscach na trasie.
2. Szatnie będą znajdowały się w budynku LCSK. Szatnie czynne będą od godz. 8.00.
3. Depozyt dla zawodników będzie zlokalizowany także w budynku LCSK i czynny od godz. 8.00.
Rzeczy będzie można odebrać na podstawie numeru startowego.


VIII. Postanowienia końcowe

1. Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Organizator nie zapewnia opieki medycznej na trasie i mecie biegu.
3. Numer startowy zawodnika winien być przypięty z przodu koszulki na wysokości klatki piersiowej pod groźbą dyskwalifikacji.
4. Nie respektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.źródło: materiały organizatora
Ostatnia modyfikacja: rafal
Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  0
Lokalizacja:

Ul. Mickiewicza 20
Pawonków
Gmina: Pawonków


Region turystyczny: 
Śląsk
Kategoria: 
Wydarzenia

Data wydarzenia: 
22:00 - 22:00 30/04/2013
Kontakt:
Telefon: +48 607 839 794

Strona internetowa: www.muzeum.lisowice.com
Dodaj do planera
POI
Informacja turystyczna 
Aktywnie 
Dziedzictwo kulturowe 
Przyroda 
Biuro podróży 
Gastronomia 
Nocleg 
Oferta turystyczna 
Rozrywka 
Wypożyczalnia 
Zdrowie i uroda 
Trasa
Trasa
Szlak znakowany
Trasa narciarska
Do startu
Do mety
PDF
KML
GPX