Wydarzenia w pobliżu
Chorzów
2020-09-25
0.92 km
Katowice
2020-10-09
4.43 km
Katowice
2020-11-09
4.43 km
Katowice
2020-09-07
5.37 km
Ruda Śląska
2020-11-07
7.02 km
2020-09-29
12.97 km

Śląskie Targi Nieruchomości & Budowa Domu

Miejscowość:
Katowice
Odsłuchaj tekst
Dodaj do planera

Szukasz mieszkania lub domu?
Duża część deweloperów w internecie nie udostępnia pełnych informacji dotyczących swoich inwestycji.

Na tar­gach pre­zen­tu­jemy zarówno inwe­sty­cje rynku pier­wot­nego, jak i wtór­nego. Większość wystaw­ców przy­go­tuje pro­mo­cyjne oferty, obo­wią­zu­jące wyłącz­nie pod­czas trwa­nia imprezy. Zwie­dza­jący oprócz oferty dewe­lo­per­skiej będą mieli również pełną ofertę firm zajmujących się budową domu od A do Z, pełną ofertę wypo­sa­że­nia wnętrz, bez­płatne porady archi­tek­tów i naj­wy­bit­niej­szych desi­gne­rów. Uzu­peł­nienie oferty sta­no­wią firmy z sek­tora finan­so­wego i ubezpieczeń.

Orga­ni­za­tor wyda­rze­nia, firma Expo Pro­perty stwo­rzyła ide­alne miej­sce dla każ­dego kupu­ją­cego i wykań­cza­ją­cego swoje nowe M! Na tar­gach dostępne będą nowe, niż­sze ceny nie­ru­cho­mo­ści oraz obni­żone marże kre­dy­tów hipo­tecz­nych, pro­mo­cje na wypo­sa­że­nie wnętrz i na kom­plek­sową budowę domów.

Ostatnia modyfikacja: mworld
Wyświetlenia:  1
Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  0
Lokalizacja:

Ul. Katowicka 10
Katowice
Gmina: Katowice


Region turystyczny: 
Śląsk
Kategoria: 
Wydarzenia

Data wydarzenia: 
09:00 07/03/2020 - 15:00 08/03/2020
Kontakt:
Telefon: +48 792 772 220
Dodaj do planera
POI
Informacja turystyczna 
Aktywnie 
Dziedzictwo kulturowe 
Przyroda 
Biuro podróży 
Gastronomia 
Nocleg 
Oferta turystyczna 
Rozrywka 
Wypożyczalnia 
Zdrowie i uroda 
Centra kongresowo wystawiennicze 
Trasa
Trasa
Szlak znakowany
Trasa narciarska
Do startu
Do mety
PDF
KML
GPX