Wydarzenia w pobliżu
Istebna
2020-07-10
1.90 km
Szczyrk
2020-09-26
18.04 km
Szczyrk
2020-09-26
18.38 km
Szczyrk
2020-09-24
18.48 km
Ustroń
2020-09-25
18.66 km
Ustroń
2020-10-22
19.06 km
Bielsko-Biała
2020-09-24
24.96 km
Cieszyn
2020-01-29
28.72 km
Cieszyn
2020-06-28
28.72 km
Cieszyn
2020-06-28
28.79 km
Cieszyn
2020-11-15
28.85 km

Festiwal Biegowy

Miejscowość:
Istebna
Odsłuchaj tekst
Dodaj do planera

Regulamin biegu sztafetowego 19 maj 2019r. – Istebna Zaolzie

1. Organizatorem „Biegowego Festiwalu Sztafet” jest Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej, osobą do kontaktu jest Karina Czyż: 33 855 62 08, karina.istebna@gmail.com

2. Celem organizacji „Biegowego Festiwalu Sztafet” jest popularyzowanie sportu i zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Istebna.

3.

a. Miejsce zawodów: Kompleks sportowo – rekreacyjny Istebna Zaolzie ( boisko sportowe, trasa nartorolkowa i ścieżka rekreacyjna).
b. Start zawodów: 14:00 (dzieci szkół podstawowych) – pozostałe godziny startów oraz przebieg zawodów uzależniony od ilości zgłoszonych sztafet.
c. Biuro zawodów czynne od godz. 13:00. W pierwszej kolejności rejestrowane będą dzieci i młodzież (do godz. 13:30), potem dorośli. Przy rejestracji należy okazać dokument tożsamości (w przypadku zawodników niepełnoletnich wystarczy legitymacja szkolna).

4.

a. Zawody zostaną rozegrane w następujących kategoriach wiekowych:
- rocznik 2010 i młodsze ( osobna klasyfikacja dla chłopców i dziewczyn)- dystans 2 x 100 metrów
- roczniki od 2009 do 2005 ( osobna klasyfikacja dla chłopców i dziewczyn) – dystans 2 x 400 metrów
- roczniki od 2004 do 2002 ( osobna klasyfikacja dla chłopców i dziewczyn) – dystans 2 x 800 metrów
- roczniki 2000 i starsi ( osobna klasyfikacja dla kobiet i mężczyzn)- dystans 2 x 800 metrów
b. W zawodach biorą udział sztafety składające się z dwóch zawodników w tej samej kategorii wiekowej i tej samej płci (do zawodów nie dopuszcza się sztafet mieszanych). Podczas biegów zawodnicy dokonują zmiany w wyznaczonej strefie zmian przekazując sobie pałeczkę z ręki do ręki.
c. Każdy z zawodników bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za urazy i kontuzje doznane podczas zawodów.
d. Dzieci i młodzież niepełnoletnia startują w zawodach wyłącznie pisemną za zgodą rodziców, którzy przy rejestracji uczestników zobowiązani są do podpisania specjalnego oświadczenia lub do dostarczenie go Organizatorom do dnia 17.05 (piątek) do godz. 15:30. Oświadczenie dostępne w biurze Organizatora.
e. Jeden zawodnik może startować w zawodach wyłącznie jeden raz, reprezentując jedną sztafetę. W przypadku, gdy zawodnik wystartuje w dwóch różnych sztafetach, obie zostaną zdyskwalifikowane.
f. W zawodach obowiązuje strój sportowy oraz zakaz występowania w kolcach.

5.
a. O wyniku sztafety decyduje ostateczny czas obu zawodników uzyskany na mecie przez drugiego z nich.
b. Każdy z zawodników otrzymuje pamiątkową naklejkę, napój i coś słodkiego.
c. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii wiekowej wśród chłopców i dziewcząt oraz mężczyzn i kobiet otrzymują pamiątkowy medal, dyplom oraz drobne nagrody rzeczowe.

6. Sprawy nie ujęte w Regulaminie i ich interpretacja w zupełności należeć będzie do Organizatorów.

 

III Bieg Rodzinny Najważniejsze informacje

I. Cel imprezy:

Propagowanie zdrowego, rodzinnego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

II. Organizator

Ochotnicza Straż Pożarna Istebna – Centrum

Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej

III. Termin i miejsce:

19 maja 2019 r.

Kompleks Sportowo -Rekreacyjny Istebna-Zaolzie

V. Trasa i dystans

Zawody rozgrywane są na trasie o długości około 550 m, o nawierzchni utwardzonej (asfalt) w którym mogą startować wszystkie chętne rodziny: dorośli wraz z dziećmi.

Podczas startu obowiązuje tempo dostosowane do umiejętności zawodników (może być nawet spacerowe, liczy się ukończenie biegu, dzieci mogą być przewożone w wózkach).

V. Zgłoszenia:

Warunkiem udziału w ww. zawodach jest zarejestrowanie rodzin składających się z co najmniej jednej osoby dorosłej i co najmniej jednego dziecka, w stosunku do którego osoba dorosła jest rodzicem / opiekunem prawnym, wszyscy członkowie drużyn muszą być spokrewnieni z sobą co najmniej w stopniu III.

Zgłoszenia dokonuję się w biurze zawodów, w dniu biegów tj. 20 maja 2018 r., w miejscu rozgrywania zawodów. W godzinach od 14:00- 15:30

Rodzina startuje pod nazwiskiem osoby zgłaszającej i w stosunku do tej osoby będą liczone bonusy punktowe.

Impreza ma charakter otwarty.

Uczestnictwo w biegach jest bezpłatne.

Prawo startu mają osoby fizyczne bez względu na wiek i płeć. Osoby poniżej 18 roku życia startują pod stałą opieką i za zgodą Rodziców lub Opiekunów prawnych startujących w zawodach.

Rodzice/Opiekunowie prawni rejestrujący osobę niepełnoletnią biorą na siebie wszelką odpowiedzialność za start nieletniego i zwalniają z odpowiedzialności Organizatora.

VI. Zasady rozgrywania biegów

Rodzina na trasę wyrusza wspólnie, czas okrążenia liczony jest od podania komendy START przez sędziego, a zatrzymywany po przekroczeniu linii mety przez ostatniego członka rodziny zgłoszonego do biegu.

VIII. Zwycięzcy i nagrody

Impreza ma charakter promujący zdrowy, rodzinny tryb życia, aktywny wypoczynek i rekreację, w której zwycięzcami są wszystkie rodziny które ukończą bieg.

Puchar otrzyma rodzina, która uzyska najlepszy czas okrążenia pomniejszony o bonusy punktowe.

Każda rodzina otrzyma pamiątkowy dyplom za udział.

 

Ostatnia modyfikacja: travelist
Wyświetlenia:  1
Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  0
Lokalizacja:

Ul. Zaolzie 1064
43-470 Istebna
Gmina: Istebna


Region turystyczny: 
Beskid Śląski, Śląsk Cieszyński
Kategoria: 
Wydarzenia

Data wydarzenia: 
11:00 - 14:00 19/05/2019
Kontakt:
Telefon: +48 338 556 208

Strona internetowa: www.istebna.eu
Dodaj do planera
POI
Informacja turystyczna 
Aktywnie 
Dziedzictwo kulturowe 
Przyroda 
Biuro podróży 
Gastronomia 
Nocleg 
Oferta turystyczna 
Rozrywka 
Wypożyczalnia 
Zdrowie i uroda 
Centra kongresowo wystawiennicze 
Trasa
Trasa
Szlak znakowany
Trasa narciarska
Do startu
Do mety
PDF
KML
GPX