Event description
Event date: 28 February 2020 - 20 May 2020

Wystawa Praca-Pasja-Przyjaźń. Ocalić od zapomnienia


 

Wystawa powstała z inspiracji i przy współpracy: Henryka Buchalika, Andrzeja Ciołka, Józefa Ćwieka, Kazimierza Jabłońskiego, Stanisława Kawuloka, Damiana Magiery, Edwarda Szewczyka, Ryszarda Tkocza, Jana Zimonczyka.

Wystawa społeczna, czyli jaka? Zostawiając na marginesie dywagacje metodologiczne związane z pojęciem „społeczna”, odpowiedź jest zaskakująco prosta – Wasza!
Idea wykuta przez Was. Wymyślona i przemyślana. Stworzona przez żorzan dla żorzan.
Opisująca i opowiadająca historie ważne. Dla Was. Dla nas wszystkich.
Idea, ale też czynny udział w jej materializowaniu: naszkicowaniu scenariusza, gromadzeniu obiektów i ich opisywaniu, a kiedy trzeba, zakasaniu rękawów i wzięcia sprawy w swoje ręce. Wasza, ale i nasza – przez przełożenie jej na język wystawiennictwa muzealnego, nadanie sznytu, dopowiedzenie…

Wystawa, a właściwie projekt wystawienniczo – edukacyjny „Praca – Pasja – Przyjaźń…” wpisuje się doskonale w przedstawione powyżej założenia. Pretekstem do jego realizacji była przypadająca 3 grudnia 40. rocznica oddania do eksploatacji jedynej żorskiej kopalni węgla kamiennego im. ZMP (później przemianowanej na Żory). Kopalnia, która w swoim czasie była jedną z najnowocześniejszych w kraju i z którą wiązano duże nadzieje w kontekście rozwoju miasta, a fedrowała tylko kilkanaście lat. Kopalnię zlikwidowano, ale pamięć o niej przetrwała i jest do dzisiaj pielęgnowana przez byłych górników w ramach corocznych, tradycyjnych karczm piwnych. Tegoroczna karczma, oficjalnie zwana „ Spotkaniami wypędzonych z Żor” była już 23. I to właśnie od jej uczestników wyszła idea zorganizowania okolicznościowej wystawy opowiadającej o losach „nieboszczki” – jak nazywają swoją grubę.

Kurator wystawy: Jacek Struczyk


Date
28.02.2020 18:00
- 20.05.2020 18:00
Location
in the city/town centre
Event kind
Cultural
Tourist region
Silesia
Address
street Muzealna 1 / 2
44-240 Żory
Contact
tel. 324757480
e-mail: muzeum@muzeum.zory.pl
Znajdź wydarzenie
Calendar of events