Event description
Event date: 16 November 2019
travelist

Góralska tożsamość - pędzlem, słowem i dźwiękiem


Wydarzenie jest podsumowaniem projektu pt. “Góralska tożsamość - pędzlem, słowem i dźwiękiem - opowieści z przeszłości dla teraźniejszości w gminie Istebna” w ramach Programu Wieloletniego „Koalicje dla Niepodległej” na lata 2017-2022. Góralska tożsamość Beskidu Śląskiego opiera się m.in. na filarach związanych ze sztuką i kulturą, dzięki którym została zapewniona ciągłość tradycji. Spośród lokalnych postaci wybraliśmy pięć, których aktywność w obszarze kultury i sztuki, działalność patriotyczna i społeczna z początkiem XX w. miała znaczący wpływ na dzisiejszą góralszczyznę z jej materialnym i niematerialnym dziedzictwem. Elementem składowym zadania jest również historia mówiona. Całość wpisuje się w obchody rocznicy odzyskania niepodległości - włącznie z koncertem finałowym towarzyszącym wystawie.
Postacie, które chcemy przywołać i pokazywać jako wzorce postaw w trudnym okresie historii, są nimi: Jan Wałach, Ludwik Konarzewski, Jerzy Probosz, Rudolf Szotkowski, Paweł Łysek. Na bazie materiałów źródłowych zostały stworzone obszerne biogramy, które stanowią część poświęconej im wystawy. Dla uzupełnienia materiałów archiwalnych zostały przeprowadzone wywiady - metoda biograficzna z osobami pamiętającymi wybrane przez nas postacie.
W koncercie udział wezmą Zbigniew Wałach, Wojciech Golec oraz Marcin Żupański.

Dofinansowano w ramach Programu Wieloletniego „Koalicje dla Niepodległej” na lata 2017-2022.
Koalicjantami projektu są: Muzeum Jana Wałacha w Istebnej oraz Muzeum Regionalne "Na Grapie"
Wstęp wolny!
Zapraszamy :)

tekst organizatora


Date
16.11.2019 16:00
- 16.11.2019 19:00
Location
in the country
Event kind
Cultural / Wykłady i prelekcje
Tourist region
Beskid Śląski / Cieszyn Silesia
Address
Andziołówka 293
43-470 Istebna
Contact
tel. 502 098 871
tel. 885 743 904
e-mail: nagroniach@gmail.com
www: www.janwalach.com
IM: https://www.facebook.com/naGroniach/
Znajdź wydarzenie
Calendar of events