Event description
Event date: 4 July 2019
RCIT Katowice

„Wymiana” – letnia akcja Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej


„Wymiana” – letnia akcja Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej

Główną osią działania będzie wymiana doświadczeń na linii Biblioteka–Księgarnia i Księgarnia–Biblioteka. Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej zaprosił do współpracy jedną z najbardziej znanych katowickich księgarni, czyli Miejscownik. Tygiel Kulturalny, która swoją siedzibę ma przy ul. Warszawskiej 28. Zarówno bliskie sąsiedztwo, jak i podobne działania na rzecz animacji czytelnictwa poprzez różne formy sztuki i działania społeczne, sprzyjają rozwijaniu sieci współpracy między instytucjami w regionie. Jest to jednak przede wszystkim okazja dla uczestników do wzięcia udziału w niepowtarzalnej ofercie letnich zajęć i warsztatów.

Działanie odbywa się w ramach szerszego projektu pod nazwą „Pola widzenia książki – w podróży”,
którego tematem wiodącym jest hasło „Literatura inspiruje sztukę”. Przewidujemy 10 spotkań dla wszystkich zainteresowanych (po uprzednich zapisach pod adresem domoswiatowy@bs.katowice.pl) w okresie lipiec–sierpień (5 spotkań w miesiącu). Każda grupa będzie miała okazję skorzystać z kilku wydarzeń równocześnie.

W programie znajdują się:
- oprowadzanie po wystawach w Galerii Intymnej DOBŚ
(ul. Francuska 12) – w lipcu będzie to wystawa Bartłomieja Skawskiego, w sierpniu – Marka Kusia – nawiązujących w autorskich technikach do wątków korespondencji literatury
i sztuki;
- wycieczki do księgarni Miejscownik. Tygiel Kulturalny (ul. Warszawska 28) i udział w warsztatach literackich oraz akcjach głośnego czytania;
- udział w wycieczkach fotograficznych po zakamarkach Biblioteki Śląskiej (Plac Rady Europy 1, ul. Francuska 12,
ul. Ligonia 7) i współtworzenie reportażu poświęconego tajnikom warsztatu bibliotekarza.
Szczegóły każdego spotkania stanowią niespodziankę dla uczestników.

Zachęcamy do zgłoszeń!

 

Wydarzenie odbędzie się 4 lipca, o godzinei 9:00, Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej Francuska 12, Katowice 

Serdecznie zapraszamy!


Date
04.07.2019 09:00
- 04.07.2019 11:00
Location
in the city/town centre
Event kind
Cultural / Sport / Tourist / Plein Air / Other / Warsztaty / Kulinarne / Wykłady i prelekcje
Tourist region
Silesia
Address

Katowice
Contact
Znajdź wydarzenie
Calendar of events