Event description
Event date: 17 March 2019
CITWISŁA

VI Puchar Nowej Osady


Rozpoczęcie imprezy: 2019-03-17
Zakończenie imprezy: 2019-03-17
Miejsce imprezy: Ośrodek Narciarski Nowa Osada
Godzina: 10:00
Organizator imprez: Xtraining

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

Termin: 17.03.2019 r.

Miejsce: Ośrodek Narciarski Nowa Osada - Wisła

Biuro Zawodów zlokalizowane na w/w miejscu, czynne w dniu zawodów od godziny 08.00 do 9.00.

Start pierwszego przejazdu – godz. 10:00

 

WARUNKI UCZESTNICTWA.

Prawo do startu w zawodach mają osoby które ukończyły 14 lat.

Każda osoba startująca w zawodach robi to na własną odpowiedzialność – w Biurze Zawodów należy podpisać oświadczenie o stanie swojego zdrowie i wiedzy na temat ryzyka jakie niesie za sobą start w zawodach w narciarstwie alpejskim. Osoby w wieku poniżej 18 lat biorą udział w zawodach na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów po złożeniu w biurze zawodów ich pisemnej zgody.

Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do jazdy w zapiętym kasku sztywnym na głowie.

Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do posiadania własnego, sprawnego sprzętu.

Uiszczenie opłaty startowej w biurze zawodów zgodnie z częścią VI niniejszego Regulaminu.

 

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia należy dokonywać: 1. Do dnia 14.03.2019 r. do godziny 15.00 drogą elektroniczną na adres: xtraining.pl podając imię i nazwisko startującego, rok urodzenia, 17.03.2019 r. w Biurze Zawodów od godziny 08.00 do 9.00 - podając imię i nazwisko startującego, rok urodzenia.

 

OPŁATA STARTOWA 1. Opłata startowa w wysokości 50,00 pln - płatna w biurze zawodów

 

ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW

Zawody mogą zostać odwołane w przypadku niewystarczająco dużej pokrywy śniegu.
Zawody rozegrane zostaną w dyscyplinie slalom gigant (narty).
Zawody składają się z 2 przejazdów jeśli warunki śniegowe na to pozwolą.
Zawodnik nie może podczas zawodów używać słów obraźliwych lub obelżywych, zachowywać się niesportowo lub lekceważąco, ignorować regulamin zawodów.
Brak lub uszkodzenie numeru startowego uniemożliwiające odczytanie go przez sędziów oraz brak potwierdzenia przejazdu przez wszystkie punkty kontrolne karane będzie dyskwalifikacją. 6. We wszystkich spornych sprawach nieuregulowanych tym regulaminem będzie decydowała Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem zawodów.

ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW W RAMACH WPISOWEGO

Zwrotny numer startowy.
Ciepły posiłek.
Nagrody ufundowane przez partnerów (karnety itp.).
Obsługa sędziowska.
Oznakowanie i przygotowanie trasy
Pomiar czasu i logistykę zawodów.
Zabezpieczenie medyczne zawodów.
Bezpłatny parking i toalety.

KATEGORIE

K1 – 50lat i starsze
K2 – 36-49lat
K3 – 18-35lat
K4 – 14-17lat
M1 – 61lat i starsi
M2 – 46-60lat
M3 – 36-45lat
M4 – 18-35lat
M5 – 14-17lat
Organizator zastrzega sobie prawo do wspólnego startu różnych kategorii wiekowych oraz do łączenia kategorii wiekowych w przypadku małej liczby uczestników zgłoszonych - informacja zostanie podana najpóźniej 15 min przed startem.

 

Pełen regulamin na https://zima.nowaosada.pl/wp-content/uploads/sites/1/2019/02/regulamin-nowa-osada-gigant-2019.pdf

Więcej informacji i zapisy na https://zima.nowaosada.pl/blog/2019/02/25/slalom-gigant-zawody/

 

Zapraszamy serdecznie!


Date
17.03.2019 08:00
- 17.03.2019 15:00
Location
in the city/town centre
Event kind
Sport / Plein Air
Tourist region
Silesia / Cieszyn Silesia
Address
square Pl. B. Hoffa 3
43-460 Wisła
Contact
Znajdź wydarzenie
Calendar of events