Event description
Event date: 15 March 2019
Miasto Ustroń

Spotkanie Wielkiej Gromady Górali na Śląsku Cieszyńskim


Rada Zbójnicka w osobach: Strażnika Skarbu – Agaty Czudek, i Zbójników: Korneliusza Kapołki, Marka Rembierza, Zbigniewa Niemca i Andrzeja Wojcieszka, zwołuje na dzień 15 marca 2019 r. na godz. 17.00 Wielką Gromadę.
Obrady Wielkiej Gromady odbędą się  w Muzeum  Ustrońskim – Zbiory Marii Skalickiej, przy ul. 3 Maja 68 w Ustroniu.

W pierwszej Kolejności nastąpi wybór prowadzącego obrady Gromady, który powita gości i zebranych Górali, oraz wybór pisorza, którego zadaniem będzie spisanie wszystkiego co widział i słyszał a czasie Wielkiej Gromady.
 
Przed obradami Wielkiej Gromady nastąpi otwarcie wystawy „Ze zbiorów Wielkiego Zbójnika Jana Sztefka”. Eksponaty udostępniły córki Jana Stefka:  Joanna Pyka i Daria Pustówka. Ekspozycję przygotują: Jadwiga Podżorny i Zbigniew Niemiec.
Po otwarciu wystawy, Doc. dr habilitowany Marek Rembierz przedstawi najważniejszy dorobek Wielkiego Zbójnika Jana Stefka. 

Przedmiotem obrad Wielkiej Gromady będzie:
- wybór komisji skrutacyjnej i wniosków
- stwierdzenie prawomocności obrad
- rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Gromady w 2018 r. – przedstawi Agata Czudek
- udzielenie absolutorium zarządowi - podjęcie uchwały
- wybór Wielkiego Zbójnika /Wielkiej Zbójniczki/– podjęcie uchwały
-  wybór innych członków Zarządu, na następną  kadencję. W razie rezygnacji przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające, na wakujące funkcje ew. podjęcie uchwał.
- omówienie przygotowań do XIV Mistrzostw Polski w Podawaniu Baraniny  -  Leszek Makulski
- odtworzenie koliby  na Małej Czantorii,  sprawę przedstawi Lucjan Czardyboń. Omówiony zostanie sposób finansowania i udział w przedsięwzięciu  Górali z Gromady Górali na Śląsku Cieszyńskim.
- wolne wnioski i dyskusja, przede wszystkim dotyczące dalszej działalności Gromady
Zamknięcie obrad Wielkiej Gromady Górali na Śląsku Cieszyńskim

Rada Zbójnicka zaprasza do udziału w Wielkiej Gromadzie  członków Gromady Górali, jak również sympatyków, oraz osoby zainteresowane podjęciem działalności w Gromadzie Górali na Śląsku Cieszyńskim, czy też współpracą z Gromadą.


Date
15.03.2019 17:00
Location
in the city/town
Event kind
Other
Tourist region
Cieszyn Silesia
Address
street 3 Maja 68
43-450 Ustroń
Contact
Znajdź wydarzenie
Calendar of events