The Upper Odra river Land - Contact
Update date: 14 November 2013

Contact


Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

ul. J. i F. Białych 7,

44-200 Rybnik 

tel/fax +48 32 42 22 446 

e-mail: turystyka@subregion.pl

Administrator regionalny:

Rafał Kupczak

e-mail: rafal@silesia.travel