Andrzej Chrzeszczyk
Update date: 13 February 2019

Andrzej Chrzeszczyk


Przewodnik turystyczny po Katowicach i GOP oraz terenowy po obszarze województwa śląskiego; przewodnik po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, przewodnik górski beskidzki.
dodatkowe uprawnienia: przewodnik tatrzański, po obszarze województwa świętokrzyskiego.
Oprowadza w języku polskim.


Tel.: 602 24 84 33
Dyspozycyjność: cały tydzień (do uzgodnienia) poza miesiącami maj-czerwiec