News
Update date: 21 November 2017
Author: Cieszyn

Budżet Obywatelski – ogłoszono zatwierdzone projektyMieszkańcy Cieszyna już mogą zapoznać się z listą projektów, które od 1 grudnia br. zostaną poddane pod głosowanie w Budżecie Obywatelskim na rok 2018. Głosowanie potrwa do 29 grudnia 2017 roku.

29 września upłynął termin składania gotowych projektów. Następnie zajął się nimi Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, który postanowił, że pod głosowanie dopuści 20 projektów, a odrzucił 8. W tej edycji Budżetu Obywatelskiego kwota przeznaczona na realizację wybranych przez mieszkańców zadań, wynosi 400 tysięcy złotych. Głosować będzie można za pośrednictwem formularza znajdującego się na stornie www.cieszyn.budzet-obywatelski.org w domu lub z pomocą sprzętu elektronicznego znajdującego się w takich placówkach jak: Urząd Miejski w Cieszynie, Biblioteka Miejska w Cieszynie oraz filiach przy ulicy Wąskiej 2, Cieńciały 1, Kamiennej 3c i Srebrnej 6, wtedy kiedy będą one otwarte. Każdy mieszkaniec może oddać dwa głosy, jeden na mały projekt a drugi na duży. Zweryfikowane zostanie to przez podanie numeru PESEL. Według harmonogramu Budżetu Obywatelskiego 2018 wyniki powinniśmy poznać najpóźniej 26 stycznia przyszłego roku.

Projekty dopuszczone pod głosowanie:

1. „STRAŻAK – RATOWNIK DLA BEZPIECZNEGO CIESZYNA” - zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszynie-Pastwiskach Ochotnicza Straż Pożarna Cieszyn-Pastwiska ul. Hażlaska 116 - 49.870,87 zł
2. Budowa siłowni zewnętrznej (plenerowej) Cieszyn, ul. Katowicka 68 Siłownia usytuowana będzie pomiędzy kompleksem ORLIK przy SP 6, a parkingiem przy obiektach i ul. Katowicką - 50.000,00 zł
3. Uliczne Granie na co dzień Gmina Cieszyn - 50.000,00 zł
4. Dobra szkoła – dobra przyszłość. Projekt doposażenia pracowni przedmiotów przyrodniczych. Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Cieszynie, ul. Gen. Józefa Hallera 8 - 30.000,00 zł
5. Renowacja Uliczki Cieszyńskich Kobiet i zakup lamp upamiętniających Dorotę Kłuszyńską i Marię Sojkową Zamek Cieszyn - 6.750,00 zł
6. Plac zabaw na terenie szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 2 w Cieszynie Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie, ul. Chopina 37 - 99.995,31 zł
7. Duża frajda, moc emocji – Piastowskie kontynuacja Cieszyn, ul. Skrajna, działka 7/7, obr. 21 - 100.000,00 zł
8. Drążkowa przejażdżka - Piastowskie Cieszyn, ul. Skrajna, działka 7/7, obręb - 21 50.000,00 zł
9. Remont chodnika w ciągu ul. Szymanowskiego w kierunku ul. Moniuszki. Licząc od skrzyżowania z ul. Macierzy Szkolnej do sklepu „BOLKO” (530,25 m2) Cieszyn, ul. Szymanowskiego - 97.400,00 zł
10. Remont parkingu przed Miejskimi Halami Targowymi przy ul. Stawowej 6 – etap II Cieszyn, ul. Stawowa - 6 50.000,00 zł
11. Wykonanie ok. 20 miejsc postojowych dla samochodów osobowych do parkowania prostopadłego wzdłuż ul. Brożka o powierzchni całkowitej zabudowy ok. 200,00 m2 na działce nr 15/28 obrębu 38 Cieszyn, ul. Brożka - 50.000,00 zł
12. Wykonanie ok. 15 miejsc postojowych dla samochodów osobowych do parkowania pod kątem 60 stopni w stosunku do osi ul. F. Popiołka o pow. całkowitej zabudowy ok. 300,00 m2 na działce nr 5/55 obrębu 38 – własności Gminy Cieszyn Cieszyn, ul. Popiołka - 50.000,00 zł,
13. „Zielona sala – umysł wyzwala” czyli powstanie ekologicznej, zielonej klasy zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Cieszynie ul. Gen. Józefa Hallera - 8 87.500,00 zł
14. Psi raj – wybieg dla psów na os. Podgórze Cieszyn, działka nr 5/7 obr. - 48 24.500,00 zł
15. Poprawa bezpieczeństwa i estetyki na ul .Gruntowej Cieszyn, ul. Gruntowa - 25.000,00 zł
16. Drugie życie toalety 2018 – remont budynku na Placu Kościelnym w Cieszynie Cieszyn, Plac Kościelny - 72.300,00 zł
17. Kraina zabaw dla dzieci Cieszyn Mnisztwo Cieszyn Mnisztwo, ul. Gen. J. Hallera 163 (przy Przedszkolu nr 7) - 99.991,62 zł
18. Cieszyn – kwitnące miasto, czyli łąka w mieście Cieszyn, ul. 3 Maja (teren amfiteatru) - 30.000,00 zł
19. „PRZYSTANEK: BŁOGOCICE III – montaż wiaty przystankowej i doinwestowanie miejsc rekreacyjno-integracyjnych dla mieszkańców” - Cieszyn, Al. Jana Łyska - montaż wiaty przystankowej, - Cieszyn, ul. Myśliwska - zamontowanie obrzeży wokół istniejących roślin okalających miejsce integracji i rekreacji, - Cieszyn, przedłużenie ul. Żeromskiego - zamontowanie obrzeży i nasadzenie roślin wieloletnich przy istniejącym placu zabaw - 50.000,00 zł
20. Kasztanowiec – doinwestowanie istniejących placów zabaw oraz urządzenie siłowni plenerowej w Parku Kasztanowym - Cieszyn, Park Kasztanowy - doinwestowanie placu zabaw oraz wybudowanie siłowni plenerowej, - Cieszyn, Błogocice, ul. Żeromskiego (przy wejściu do rezerwatu w kierunku Trzyńca, tzw. Górka Żołnierza, obok ROD Wiarus) - doinwestowanie placu zabaw - 100.000,00 zł


Search