News
Update date: 19 July 2017
Author: Cieszyn

Cieszyn: Pomysły na sport i promocję


Doraźna Komisja Rady Miejskiej Cieszyna ds. restrukturyzacji sportu i promocji miasta na posiedzeniu, w którym udział wzięli również przedstawiciele środowiska turystycznego miasta Cieszyna, sformułowała osiem wniosków, które przedstawiła Burmistrzowi Cieszyna. Do tematu i odpowiedzi ze strony cieszyńskiego magistratu, odniósł się na ostatniej sesji Rady Miejskiej Cieszyna, przewodniczący Komisji, Łukasz Bielski.

Komisja zwróciła uwagę m.in. na to, by wyznaczyć w centrum miasta dwa wyraźnie oznakowane stanowiska autokarowe do wsiadania i wysiadania grup turystycznych, ze szczegółowym oznakowaniem dojazdu do tych stanowisk. Wiceburmistrz Aleksander Cierniak wskazał w tym miejscu na teren parkingu przy ul. Dojazdowej. Dodał również, iż w zależności od potrzeby, są wyznaczane takie miejsca.

Kolejny punkt dotyczył transgranicznej karty rabatowej, która byłaby biletem wstępu do zwiedzanych obiektów zabytkowych Cieszyna. Jak poinformował Cierniak trwają w tej sprawie rozmowy ze Stowarzyszeniem „Olza”.

Zaproponowano również promocję akcji „przewodnik na zawołanie” oraz podjęcie działań mających na celu przywrócenie pokazów historycznych na Wzgórzu Zamkowym – inscenizacja walk rycerskich, rekonstrukcje historyczne itd. Wiceburmistrz przyznał, iż tego typu pokazy na Wzgórzu Zamkowym były dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury. Jednak kolejne wnioski nie uzyskały dofinansowania dlatego inscenizacji zaprzestano.

Kolejne pomysły, które zaproponowano to: wykonanie ścieżki historii miasta w okolicach Rynku lub ul. Trzech Braci, przeanalizowanie możliwości uruchomienia ścieżki rowerowej [zaproponowana trasa: Most Wolności, Al. J. Łyska, ul. Zamkowa, centrum miasta, ul. Wyższa Brama, ul. Górna, ul. Hallera, Mnisztwo], podjęcie działań, by przy głównych drogach wjazdowych do Cieszyna oraz na istotnych trasach w regionie umieścić banery i plakaty zapraszające do odwiedzenia Cieszyna.

Budowa ścieżki rowerowej zaproponowaną trasą w świetle przepisów prawa jest niemożliwa, poinformował cieszyński magistrat. Istotnym ograniczeniem jest ukształtowanie terenu. Ścieżka historii miasta również nie ujrzy światła dziennego, ponieważ jak przyznaje Wiceburmistrz nie wpisuje się w koncepcję rewitalizacji rynku.

Sporo uwagi na sesji poświęcono promocji. Jak przyznaje Cierniak na 2017 rok zaplanowano przeprowadzenie internetowej kampanii promocyjnej, a także w ograniczonym zakresie kampanii outdoorowej. Kampanie promocyjne będą realizowane w miarę możliwości finansowych, czasowych i kadrowych – dodał Cierniak.

Łukasz Bielski zapytał również o planowane uruchomienie serwisu sportowego. Taka strona już istnieje – zaznaczył Burmistrz, po czym dodał. Są dodawane informacje. My mniej więcej jesteśmy gotowi, natomiast mamy problemy z klubami sportowymi. Czekamy na ich informacje i zestawienia. Nie chcielibyśmy zrobić „falstartu”. Myślę, że ruszymy do końca wakacji.

Przedstawiciele środowisk turystycznych złożyli również wniosek, by utworzyć w mieście cieszyński Aquapark, a także nadać nazwy boiskom przy Al. Łyska oraz Pod Wałką. Do tych punktów miasto się nie ustosunkowało.

Informacja ze strony www.ox.pl


Search