News
Update date: 15 May 2017
Author: zgj

Zobaczcie jak wygladał trzeci dzień wyprawy po Szlaku Warowni Jurajskich.Kolejny dzień na Szlaku Warowni Jurajskich to 42-kilometrowy odcinek z Zawiercia do Wolbromia. Dzień deszczowy i mglisty bardzo okazały w atrakcje. Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu, Zamek Pilcza w Smoleniu, strażnica w Ryczowie, spotkanie z Robertem Nierodą ze Związku Gmin Jurajskich czy wywiad do Polskiego Radia Katowice.

więcej na stronie:

http://mynaszlaku.pl/szlak-warowni-jurajskich-etap-3-zawiercie-wolbrom/


Search