News
Update date: 5 May 2017
Author: Cieszyn

Kronhold nagrodzony i nominowanyTrwa dobra passa cieszyńskich pisarzy. W zeszłym tygodniu informowaliśmy o Poznańskiej Nagrodzie Literackiej dla Tadeusza Sławka i wyróżnieniu dla Anny Cieplak. W ostatnich dniach nadeszły informacje o laurach i nominacjach dla poety Jerzego Kronholda.

Jerzy Kronhold to postać w Cieszynie bardzo dobrze znana przede wszystkim z działalności społecznej, kulturalnej i politycznej. Pamięta się jego działalność w Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej, aktywność samorządową oraz pracę w dyplomacji szczególnie w funkcji konsula generalnego RP w Ostrawie. Natomiast mniej znany jest jako poeta. A właśnie jako poeta Kronhold odzywa się w ostatnich latach coraz częściej i właśnie przede wszystkim za twórczość poetycką – w bieżącym roku wydał zbiór wierszy pod tytułem „Stance” - coraz częściej jest wyróżniany i nagradzany prestiżowymi nagrodami. Taką właśnie nagrodą jest Nagroda Literacka m.st.Warszawy, którą Kronholdowi przyznano w kategorii poezja za wydany w ubiegłym roku przez krakowskie Wydawnictwo Literackie tom wierszy „Skok w dal”. Fundatorem nagrody, którą w tym roku obok Kronholda w innych kategoriach otrzymali także Hanna Krall, Stanisław Aleksander Nowak, Marcin Szczygielski i Grzegorz Piątek, jest Stołeczne Miasto Warszawa, któremu partneruje w jej organizacji Biblioteka Narodowa.
Tomik wierszy „Skok w dal” Kronholda został nominowany także do tegorocznej Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius w kategorii książka roku oraz do pryzynawanej w Krakowie Nagrody im.Wisławy Szymborskiej. Do nagrody Silesius Kronhold jest już nominowany po raz drugi. Laureaci tegorocznego Silesiusa zostaną ogłoszeni podczas festiwalu poetyckiego we Wrocławiu w dniu 13 maja. Nagroda fundowana przez Miasto Wrocław wynosi w kategorii książka roku 50 000 złotych. Nazwisko laureata Nagrody im.Wisławy Szymborskiej, który otrzyma 100 000 złotych i statuetkę, zostanie ogłoszone podczas uroczystej gali w Krakowie w dniu 10 czerwca, w czasie tegorocznego Festiwalu Miłosza.

Informacja -www.gazetacodzienna.pl


Search