News
Update date: 15 February 2017

XII POWIATOWY KONKURS NA OZDOBY WIELKANOCNE


Muzeum w Raciborzu ogłasza XII POWIATOWY KONKURS NA OZDOBY WIELKANOCNE pod patronatem Starosty Raciborskiego Ryszarda Winiarskiego i Prezydenta Miasta Racibórz Mirosława Lenka.

Muzeum w Raciborzu ogłasza XII Powiatowy Konkurs na Ozdoby Wielkanocne. Cieszy nas fakt, że co roku zwiększa się liczba uczestników i prac przedstawionych do oceny. Liczymy, że w tym roku zainteresowanie konkursem będzie nie mniejsze jak w latach ubiegłych. Chcemy, by udział w konkursie przyczynił się do podtrzymywania dawnych zwyczajów regionalnych związanych ze Świętami Wielkanocnymi.

REGULAMIN KONKURSU
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz podopiecznych świetlic, stowarzyszeń i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych.
Każdy uczeń może przedstawić na konkurs po jednej pracy w każdej z kategorii, wykonanej indywidualnie w dowolnej technice (szczególnie doceniane przez jury konkursowe są tradycyjne metody wykonania palm i jajek wielkanocnych – technika rytownicza, batikowa i oklejanie sitowiem oraz palmy przygotowane z tradycyjnych materiałów).
Komisja w składzie: przedstawiciel Starostwa Powiatowego, kierownik Działu Etnografii i kierownik Działu Oświatowego Muzeum w Raciborzu oceni prace w następujących kategoriach:

A/ palma

B/ jajko wielkanocne

C/ kartka świąteczna

oraz w kategoriach wiekowych

A/ uczniowie klas I-III

B/ uczniowie klas IV-VI

C/ uczniowie gimnazjum

Każda z prac powinna zawierać następujące, czytelnie zapisane dane: imię i nazwisko autora pracy, nazwę szkoły i numer klasy, imię i nazwisko opiekuna, numer telefonu szkoły.

Brak powyższych danych spowoduje jej odrzucenie.
Prace należy składać w Muzeum w Raciborzu, ul. Rzeźnicza 15 do 27.03.2017 r. w godzinach od 800 do 15.30.
Posiedzenie jury odbędzie się w Muzeum w Raciborzu w dniu 28.03.2017 r.

Uroczyste posumowanie konkursu wraz z otwarciem okolicznościowej wystawy nastąpi w Muzeum w Raciborzu, ul. Gimnazjalna 1 w dniu 09.04.2017 r. (Niedziela Palmowa) o godz. 1500, na które zapraszamy wszystkich uczestników konkursu i opiekunów. Wystawa prac konkursowych będzie udostępniona zwiedzającym w terminie

od 09.04. do 23.04.2017 r.
Zwrot prac konkursowych nastąpi w dniach 25.04. – 05.05.2017 r.

Po upływie tego terminu prace przechodzą na własność Muzeum w Raciborzu.

Dodatkowych informacji udzielają:

– Julita Ćwikła i Iwona Mogielnicka tel. 32 415 49 01

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie. Na Laureatów czekają atrakcyjne nagrody!

Źródło: www.muzeum.raciborz.pl


Search