News

Update date: 19 January 2017
Author: Cieszyn
Piękno i doskonałość - rzecz o modzie i bibelotach

PIĘKNO I DOSKONAŁOŚĆ – RZECZ O MODZIE I BIBELOTACH. PRZEDMIOTY ARTYSTYCZNE I UŻYTKOWE ZE ZBIORÓW MŚC —
w ramach spotkań szersznikowskich. Szczegółowe informacje TUTAJ

źródło: www.muzeumcieszyn.pl


Search